Varför ska jag gå med i a-kassan?

Medlemskap i a-kassan ger dig mycket bättre förutsättningar om du skulle förlora ditt jobb. Arbetslöshet kommer ofta oväntat och då är det värdefullt att kunna ha en inkomst att luta sig tillbaka på.

5 anledningar att gå med i a-kassan:

  1. Ekonomisk trygghet. Den främsta anledningen är förstås att du inte riskerar att bli utan inkomst om du blir arbetslös. Du behöver inte heller klara dig på sparade pengar. Det skulle krävas ett tiotal års sparande för att nå upp till a-kassans ersättning.
  2. Levnadsstandard. Eftersom ersättningen grundas på din tidigare inkomst behöver du inte heller ändra din levnadsstandard särskilt mycket. Det hade behövt göra om du måste klara dig med bara grundersättningen.
  3. Möjlighet till inkomstförsäkring. Som medlem i a-kassan har du också möjlighet att teckna en inkomstförsäkring, vilket ger dig ännu bättre ersättning om a-kassan inte räcker till.
  4. Fördel vid lån och bostadssökande. När du exempelvis söker bostad eller lån kan hyresvärden eller lånegivaren begära intyg på att du är med i a-kassan. Det visar att du kommer att ha en inkomst även om du skulle förlora jobbet.
  5. Pensionsgrundande. Att vara utan inkomst en tid innebär att du också går miste om inkomstbaserad pension. Ser du i stället till att få ersättning under arbetslösheten behöver du inte heller oroa dig för din inkomst senare i livet.

Hur länge får man ersättning från a-kassan?

En ersättningsperiod hos a-kassan är 300 dagar. Det är alltså det högsta antalet dagar du kan få arbetslöshetsersättning. Däremot avslutas ersättningsperioden när du får ett nytt jobb.

Efter de 300 dagarna kan a-kassan pröva om du har rätt till en ny ersättningsperiod. Då måste du ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om du har barn under 18 år kan din a-kasseperiod förlängas med 150 extra dagar.

Tänk på! När du blir arbetslös är de 2 första dagarna karensdagar då du inte får någon ersättning. Först efter att de dagarna har gått börjar din a-kasseperiod på 300 dagar.

Om du jobbar deltid och får ersättning från a-kassa under resten av tiden gäller andra regler. Då kan du få a-kassa i upp till 60 veckor parallellt med att du arbetar. Därefter behöver du antingen fortsätta arbeta på deltid utan a-kassa, eller säga upp dig och söka ett heltidsjobb för att beviljas en ny ersättningsperiod.

Kan man få ersättning utan a-kassa?

Om du inte är med i a-kassan kan du ändå få en viss ersättning om du blir arbetslös. Det kallas för grundersättning och betalas ut av Alfakassan. Du måste fortfarande uppfylla a-kassans grundvillkor och arbetsvillkor för att få ersättning.

Grundersättningen är dock mycket lägre än en inkomstbaserad a-kassa. Som högst kan du få 510 kronor per dag med grundersättning.

Tänk på! Medlemskap i a-kassan gör stor skillnad för din ersättning om du skulle förlora jobbet.

När har man rätt till ersättning från a-kassan? 

För att få ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett antal villkor.

  • Du har varit medlem i a-kassan i 12 månader. Kvalifikationstiden för a-kassan är 12 månader. Det innebär att du först efter det kan få ersättning från a-kassan. Blir du arbetslös under kvalifikationstiden kan du bara få grundersättning.
  • Du uppfyller grundvillkoren. Din första arbetslösa dag ska du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, och sedan ska du aktivt söka arbete. Du ska ha möjlighet att arbeta minst 3 timmar per arbetsdag, och i genomsnitt 17 timmar i veckan.
  • Du uppfyller arbetsvillkoret. Huvudregeln är att du det senaste året har arbetat minst 60 timmar per månad i 6 kalendermånader. Alternativt ska du ha arbetat minst 420 timmar under samma period, varav 40 timmar varje månad.
  • Du fyller i och skickar in tidrapporten. Som arbetssökande får du en tidrapport där du fyller i de timmar eller dagar som du varit arbetslös. För att få ersättning krävs att du har fyllt i tidrapporten på korrekt sätt och att du skickar in det till a-kassan i tid.