Vanliga frågor om Pappers a-kassa

Hur blir jag medlem i Pappers a-kassa?
För att bli medlem i Pappers a-kassa måste du arbeta eller ha haft din senaste anställning inom Pappers verksamhetsområde. Du ansöker om inträde med hjälp av mobilt bank-id eller e-legitimation. Om du inte har något av detta kan du höra av dig till Pappers a-kassa så får du hjälp. På deras hemsida kan du fylla i en elektronisk inträdesansökan.
Hur ansöker jag om ersättning från Pappers a-kassa?
För att ansöka om ersättning från Pappers a-kassa lämnar du in en tidrapport. När ärendet är klart får du ett beslut och kan se datum för din första utbetalning på Mina sidor på Pappers hemsida. Tidrapporten/kassakortet är alltså själva ansökan om ersättning.
Hur mycket ersättning får man från Pappers a-kassa?
I och med coronapandemin har a- kassans ersättningstak höjts, både när det gäller grundersättningen och den inkomstbaserade ersättningen. Grundersättningen ligger nu på 510 kronor per dag, jämfört med 365 kronor innan de tillfälliga reglerna trädde i kraft. Taket för den inkomstbaserade ersättningen är nu 1 200 kronor per dag de 100 första ersättningsdagarna, och efter det 1 000 kronor per dag före skatt. Dessa regler beräknas gälla fram till den 31 december 2022.
Vad har Pappers a-kassa för avgift?
I dagsläget ligger medlemsavgiften hos Pappers a-kassa på 170 kronor per månad, oavsett inkomst.
Vilken handläggningstid har Pappers a-kassa?
När Pappers a-kassa har fått in alla handlingar de behöver och ditt ärende är komplett, handläggs det så fort som möjligt. Beslut kan tidigast fattas en vecka från det att du blivit arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån

Kort om Pappers a-kassa

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa, Pappers a-kassa, är till för de som jobbar inom pappers- och massaindustrin. Medlemsavgiften ligger här på 170 kronor i månaden, både för dem som jobbar och för dem som är arbetslösa.

I dagsläget har Pappers a-kassa över 13 000 medlemmar. Huvudkontoret ligger i Stockholm.