SAAK

Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa, eller SAAK som denna a-kassa även kallas, skiljer sig från många andra a-kassor genom att den inte riktar in sig på en viss yrkesgrupp. Här är nämligen alla yrkesgrupper välkomna att bli medlemmar, oavsett om du är anställd, egenföretagare, eller arbetslös. Den 1 november 2021 fusionerades Hamnarbetarnas a-kassa med SAAK , så tidigare medlemmar i Hamnarbetarnas har nu automatiskt flyttats över till SAAK.

SAAK:s huvudkontor ligger i Stockholm, och man har cirka 9 500 medlemmar landet runt. Medlemsavgiften ligger här på 145 kronor i månaden.

Vanliga frågor om SAAK

Hur blir jag medlem i SAAK?
Du skickar ansökan om medlemskap direkt till SAAK. Inträde kan beviljas tidigast från den första i samma månad som ansökan kom in till a-kassan. För att ansöka måste du legitimera dig med BankID eller Freja eID+.
Hur ansöker jag om ersättning från SAAK?
Efter att du har anmält dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen fyller du i blanketten "Anmälan om arbetslöshet" som du hittar på SAAK:s hemsida och skickar in. SAAK handlägger din ansökan och dina intyg på vad du har gjort under de tolv månaderna innan du blev arbetslös. Stämmer allt får du sedan hem en tidrapport som du fyller i. Om du är ansluten till Mina Sidor hos SAAK fyller du i tidrapporten där.
Hur mycket ersättning får man från SAAK??
SAAK ger precis som alla andra a-kassor en ersättning på 80 procent av din tidigare lön, men maximalt 26 400 kronor/månad före skatt.
Vem kan gå med i SAAK?
Alla yrkesgrupper kan gå med i SAAK:s a-kassa, oavsett om man är anställd, egenföretagare, eller arbetslös. Som arbetsgivare får du dock inte gå med, och inte heller om du är medlem i en annan kassa eller har fyllt 66 år.
Vad har SAAK för avgift?
Medlemsavgiften hos SAAK ligger i dagsläget på 145 kronor per månad.
Kan man betala SAAK.s medlemsavgift via autogiro?
Ja, du kan betala in medlemsavgiften till SAAK via autogiro.
Hur går jag ur SAAK?
Vill du avsluta medlemskapet hos SAAK gör du det genom att logga in på Mitt medlemskap via deras hemsida, eller annars genom att skicka in en skriftlig begäran om utträde. I din begäran ska du ange namn, personnummer, aktuell adress och från och med vilken månad du vill att medlemskapet ska avslutas.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om SAAK

För mer information om SAAK