Vanliga frågor om SAAK

Hur blir jag medlem i SAAK?
Du skickar ansökan om medlemskap direkt till SAAK. Inträde kan beviljas tidigast från den första i samma månad som ansökan kom in till a-kassan. För att ansöka måste du legitimera dig med BankID eller Freja eID+.
Hur ansöker jag om ersättning från SAAK?
Efter att du har anmält dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen fyller du i blanketten "Anmälan om arbetslöshet" som du hittar på SAAK:s hemsida och skickar in. Detta tillsammans med intyg på vad du har gjort under de tolv månaderna innan du blev arbetslös handläggs av SAAK, och om allt ser ut att stämma får du sedan hem så kallade kassakort som du fyller i. Om du är ansluten till Mina Sidor hos SAAK fyller du i kassakorten där.
Hur mycket ersättning får man från SAAK??
SAAK ger precis som alla andra a-kassor en ersättning på 80 procent av din tidigare lön, men maximalt 26 400 kronor/månad före skatt.
Vem kan gå med i SAAK?
SAAK är en a-kassa som skiljer sig från många övriga a-kassor eftersom den inte riktar in sig på en viss yrkesgrupp. Här är nämligen alla yrkesgrupper välkomna att bli medlemmar, oavsett om man är anställd, egenföretagare, eller arbetslös. Du kan dock inte vara företagare med anställda, det vill säga en arbetsgivare. Den som är medlem i en annan a-kassa eller har fyllt 65 år har inte heller rätt att bli medlem.
Vad har SAAK för avgift?
Medlemsavgiften hos SAAK ligger i dagsläget på 135 kronor per månad.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Kort om SAAK

Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa, eller SAAK som denna a-kassa även kallas, skiljer sig från många övriga a-kassor genom att den inte riktar in sig på en viss yrkesgrupp. Här är nämligen alla yrkesgrupper välkomna att bli medlemmar, oavsett om man är anställd, egenföretagare, eller arbetslös. Den 1 november 2021 fusionerades Hamnarbetarnas a-kassa med SAAK , så tidigare medlemmar i Hamnarbetarnas har nu automatiskt flyttats över till SAAK.

SAAK:s huvudkontor ligger i Stockholm, och man har cirka 8 500 medlemmar landet runt. Medlemsavgiften ligger här på 135 kronor i månaden.