Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som ska verka för att förbättra arbetsmarknaden. Detta gör de genom att sammanföra dig som söker arbete med dem som söker arbetskraft. Tanken är inte att Arbetsförmedlingen ska ordna en anställning åt sig. Istället ska de vara en länk mellan företag med rekryteringsbehov och arbetssökande samt rusta individen för arbetssökande.

Rapportera ditt arbetssökande

Oavsett om du är medlem i en fristående a-kassa, facklig a-kassa eller om du är arbetslös utan att vara medlem i en a-kassa måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen för att få någon slags ersättning.

Tips! Som medlem i en a-kassa får du högre ersättning vid arbetslöshet.

Om du planerar att ansöka om a-kassa kommer Arbetsförmedlingen ha en stor roll. Detta eftersom du måste vara registrerad som arbetssökande samt uppfylla de krav som ställs på dig för att få ersättningen.

Du måste skriva in dig på Arbetsförmedlingen

Om du är arbetssökande kan du skriva in dig på Arbetsförmedlingen för att få hjälp med att hitta ett nytt jobb. Du kan antigen skriva in dig med hjälp av e-legitimation och även utan.

  • Med e-legitimation. Du skriver in dig på Arbetsförmedlingen och samtidigt kan du även boka en tid för planeringssamtal. När du har registrerat dina uppgifter är du inskriven. Om du registrerar att du är arbetssökande skickas även ett meddelande om detta till din a-kassa.
  • Utan e-legitimation. Du kan förbereda inskrivningen på Arbetsförmedlingens hemsida men du måste besöka en arbetsförmedling för att bli inskriven och registreras som arbetssökande. Du kan inte boka ett besök utan du måste besöka arbetsförmedlingen personligen.

När du är inskriven och registrerad som arbetssökande kan du få ersättning från a-kassan. Du kan vara registrerad som arbetssökande på heltid och även på deltid om det är så att du redan har ett deltidsarbete.

Du får ingen a-kassa utan Arbetsförmedlingen

Du kan inte få ersättning från a-kassan utan att ha kontakt med Arbetsförmedlingen. Det finns så klart fler krav för att få ersättning från a-kassa men det finns 6 krav som rör Arbetsförmedlingen som är väsentliga för att du ska få ersättning från a-kassa:

  1. Du måste vara inskriven och registrerad som arbetssökande
  2. Du ska göra en handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen
  3. Du ska alltid komma på bokande möten hos Arbetsförmedlingen och företag som utför tjänster på uppdrag av dem
  4. Du måste söka och ta lämpliga arbeten som du blivit anvisat till
  5. Du ska själv vara aktiv i ditt jobbsökande
  6. Du måste lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen för varje månad

Om du inte genomför vad som förväntas av dig kommer Arbetsförmedlingen automatiskt meddela din a-kassa som i sin tur får avgöra om du kommer förlora din ersättning eller ej. Detta gäller både om du får inkomstrelaterad ersättning från a-kassan och om du får grundersättning.

Evelina Grenehed

Skribent