När kan jag få a-kassa som arbetslös?

Du kan få a-kassa som arbetslös när du uppfyller kraven för a-kassans ersättning. Bland annat behöver du ha arbetat ett visst antal timmar per månad i ett antal månader. Du måste även sköta ditt arbetssökande under tiden som du är arbetslös.

För att ersättningen ska baseras på din lön behöver du också ha varit medlem i a-kassan 12 månader eller längre. Har du inte varit det får du en lägre, fast ersättning som kallas för grundersättning.

Kraven för att få a-kassa när du är arbetslös

  • Inkomstbaserad ersättning. Om du uppfyller a-kassans arbetsvillkor, sköter ditt arbetssökande och har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.
  • Grundersättning. Om du uppfyller a-kassans arbetsvillkor och sköter ditt arbetssökande, men inte är medlem i någon a-kassa eller har varit medlem i mindre än 12 månader.

Du kan inte få a-kassa om du inte har jobbat

Om du inte har jobbat innan du blev arbetslös kan du inte få någon ersättning från a-kassan. Det gäller till exempel om du har studerat och blir arbetslös efter examen, men inte har arbetat innan eller under studierna. I så fall kan du inte få någon a-kassa, trots att du söker jobb.

Du kan inte få a-kassa om du

  • Aldrig har jobbat
  • Har jobbat mindre än 40 timmar i månaden
  • Har jobbat i mindre än 6 månader

Ifall du har jobbat tillräckligt gäller det att du följer alla anvisningar från Arbetsförmedlingen och a-kassan om ditt arbetssökande. Gör du inte det har du inte heller rätt till a-kassa.

Finns det ersättning för arbetslösa utan a-kassa?

Ja, den som blir arbetslös utan a-kassa kan ha rätt till andra ersättningar. De betalas då ut av Försäkringskassan, inte av a-kassan. Försäkringskassans ersättningar för arbetslösa kallas för aktivitetsstöd, utvecklingsstöd och etableringsersättning.

För att få dessa ersättningar måste du delta i något av Arbetsförmedlingens jobbsökarprogram. Även här är det alltså krav på att du tar till vissa åtgärder för att hitta ett arbete.

Hur gör jag anmälan om arbetslöshet till a-kassan?

Blir du arbetslös och vill få a-kassa måste du själv anmäla din arbetslöshet. Det gör du först och främst genom att skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Därefter ansöker du om ersättning hos den a-kassa du är med i.

Så gör du för att anmäla arbetslöshet

  1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen. Att anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen är alltid det första du ska göra så fort du blir utan arbete. A-kassan kommer att få information om ditt arbetssökande därifrån.
  2. Logga in hos din a-kassa. Är du medlem i en a-kassa ska du gå in på den a-kassans hemsida och logga in med BankID i Mina sidor. Därifrån kan du skicka en ansökan om ersättning. Är du inte medlem kan du ansöka hos Alfakassan.
  3. Skicka arbetsgivarintyg. A-kassan måste veta om du arbetat tillräckligt mycket för att ha rätt till a-kassa. Be varje arbetsgivare du haft under de senaste 12 månaderna om ett arbetsgivarintyg, som du sedan skickar till a-kassan via Mina sidor eller post. A-kassan kan även be dig skicka fler dokument till dem.
  4. Fyll i din tidrapport. På Mina sidor ska du fylla i en tidrapport där du uppger vad du har gjort varje dag och vecka från att du blev arbetslös. Det ska framgå vilka dagar och tider du har varit arbetslös, vilka tillfällen du har jobbat och om du har varit sjuk eller ledig.

När du gjort allt detta beslutar a-kassan om du har rätt till ersättning eller inte. De tittar på all information de har fått från dig och Arbetsförmedlingen och ser om du uppfyller villkoren.

Det är väldigt viktigt att du är inskriven på Arbetsförmedlingen, fyller i tidrapporten och aktivt söker jobb under hela tiden du är arbetslös. Om du slutar med något av detta kan du förlora din a-kassa.

Anmäl dig redan första arbetslösa dagen

Det kan ibland kännas osäkert när man egentligen ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Det enkla svaret är första arbetslösa dagen, det vill säga den dag du inte längre går till arbetet eller får ut någon lön.

Du kan ha rätt till a-kassa även om du anmäler dig senare än så. Men i så fall kan du bara få ersättning från den dagen du skrev in dig hos Arbetsförmedlingen, inte för dagarna du var arbetslös innan dess.

Exempel: Ida blir uppsagd från jobbet och jobbar sin sista dag den 30 juni. Om Ida anmäler sig på Arbetsförmedlingen redan den 1 juli kan hon ansöka om ersättning hos sin a-kassa från den dagen och framåt.

Hade Ida nöjt sig med att söka jobb på egen hand och anmält sig först den 1 augusti, kan hon inte få a-kassa för juli månad utan först från den 1 augusti.

Antalet dagar du väntat med anmälan påverkar dessutom ersättningen. Den baseras nämligen på ett genomsnitt av din lön hela det senaste året, och då räknas även de dagar som du varken haft lön eller a-kassa. På så sätt blir din genomsnittliga inkomst lägre ju längre du väntar med att anmäla dig hos Arbetsförmedlingen och a-kassan.

A-kassan är en försäkring mot arbetslöshet

A-kassan ska ses som en försäkring. En försäkring tecknar du i förebyggande syfte för att skydda dig ifall något skulle hända i framtiden. Då kan du få ersättning tillbaka när något väl händer.

Det är därför du bör gå med i en a-kassa medan du jobbar. Genom att bli medlem i a-kassan när du har en inkomst, ser försäkringen till att du får pengar om din inkomst skulle försvinna så småningom. Har du ingen inkomst har du inget att försäkra, och kan därmed inte få ersättning från a-kassan.

Det är också viktigt att veta att a-kassan inte är ett bidrag för att du ska klara dina kostnader när du är arbetslös. Det är en ersättning som du får i utbyte mot att du söker jobb.