Varför ska jag som egenföretagare gå med i a-kassan?

För dig som egenföretagare kan a-kassan vara en bra försäkring om verksamheten skulle gå omkull. Som egenföretagare har du precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet. Att behöva lägga ner ett bolag för att det går dåligt kan jämställas med att drabbas av arbetsbrist, vilket ger dig rätt till ersättning från a-kassan.

Detta gäller enbart vid ofrivillig arbetslöshet och du kan inte få ersättning om du sålt ditt bolag eller fått utdelning vid likvidation av bolaget.

Kan jag som egenföretagare gå med i vilken a-kassa som helst?

Nej, som egenföretagare kan du inte gå med i vilken a-kassa som helst. Det är bara vissa ”vanliga” a-kassor som accepterar egenföretagare som medlemmar. Men det finns även a-kassor som enbart riktar sig till egenföretagare.

När kan jag som egenföretagare få ersättning?

Som egenföretagare har du fortfarande rätt till ersättning om du blir arbetslös, men det är dock lite speciella regler som gäller.

För att du ska räknas som egenföretagare enligt a-kassan ska du bedriva näringsverksamhet som du personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. A-kassan är relativt restriktiva vid bedömningen av egenföretagares arbetslöshet. Det beror på att man inte ska kunna använda ersättningen som utfyllnad i ett företag med dålig lönsamhet och inte heller som stöd för uppbyggnad av företag.

Då har du rätt till a-kassa som egenföretagare

  • Du arbetar inte i, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten. Om du har kvar företaget utan att någon längre utför något arbete i verksamheten kan du också ha rätt till ersättning. Det kallas att pausa företaget eller lägga företaget vilande.
  • Du måste lägga ner företaget för att det går dåligt. Om du lägger ner företaget på grund av dåliga resultat innebär det att du helt skilt dig från verksamheten. Det är detsamma som arbetsbrist och ger rätt till a-kassa.

Tänk på! När ditt företag blivit aktivt efter en period med ersättning har du tidigare behövt vänta fem år för att få lägga företaget vilande igen. Men under pandemin infördes undantag från den regeln. Den tillfälliga regeln innebär att du kan lägga din verksamhet vilande upprepade gånger fram till och med december 2023.

Då har du INTE har rätt till a-kassa

  • Du väljer att avsluta en lönsam verksamhet. I detta fall kan du bli avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar på samma sätt som anställda vid egen uppsägning. Du blir avstängd för att a-kassan då betraktar det som att du har orsakat din egna arbetslöshet. Efter 45 ersättningsdagar påbörjas dina 6 karensdagar och därefter får du ersättning.
  • Du startar ett företag under arbetslösheten. Om du är arbetslös och får ersättning, kan du som en jobbsökaråtgärd förbereda dig för att starta eget samtidigt som du får a-kassa. Däremot får du inte behålla din ersättning när ditt företag väl blir aktivt, även om du bara skulle arbeta deltid i företaget.

För att kunna få ersättning från a-kassan gäller det naturligtvis att du uppfyller de övriga kraven för a-kassa

Vad baseras ersättningen på?

Ersättningen baseras i första hand på inkomsten från din verksamhet enligt det senaste beslutet om slutlig skatt. Ersättningen kan också beräknas utifrån ett genomsnitt av företagets inkomster under de två föregående inkomståren, om det innebär ett mer förmånligt resultat för dig.

Har du lagt ner din verksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade kan dagpenningen baseras på en tidigare inkomst av anställning som du hade i direkt anslutning till verksamhetens start.

Vilka tillfälliga regler gäller egenföretagare?

Under pandemin införde regeringen tillfälliga regler för a-kassan i syfte att dämpa de ekonomiska effekterna, vilka även omfattade dig som egenföretagare. Man har valt att permentera de höjda ersättningsnivåerna och förlänga vissa av de andra tillfälliga reglerna. Vi går igenom vilka regler som fortfarande är aktuella för dig med eget företag här nedanför.

Lättare för företagare att få ersättning

Som vi nämnde tidigare kommer du som driver eget företag kunna ha verksamheten vilande även under 2023 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

En annan tillfällig regel som gäller även under 2023 är att företagare med bibehållen ersättning kan göra marknadsföringsåtgärder, till exempel genom kund- eller leverantörskontakter eller att uppdatera webbplatser och sociala medier. Du får dock bara göra sådana åtgärder om de är i syfte att senare kunna återuppta verksamheten.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Fram till och med den 31 mars 2023 är arbetsgivaravgifter för anställda mellan 19 och 23 år lägre än normalt. Som arbetsgivare kan du betala 19,73 procent i avgift i stället för 31,42 procent.

Tips! Du kan läsa mer om reglerna som infördes under pandemin på vår sida Covid 19 – Vilka stöd kan jag få?

Kan man kombinera eget företag med a-kassa?

Ja, du som har kombinerat eget företagande med en anställning kan få fortsätta med ditt företag om du skulle förlora anställningen. Vi berättar mer om hur det fungerar här nedanför.

Eget företag kombinerat med heltidsjobb

Har du drivit företag vid sidan av en heltidsanställning kan du under vissa omständigheter få fortsätta med företaget om du blir av med anställningen. A-kassan ser det då som ett godkänt extraarbete.

Följande villkor gäller 

  • Du ska ha haft ditt heltidsjobb och samtidigt drivit ditt företag i minst 12 månader.
  • Du ska ha bevisat att ditt egna företag inte hindrar dig från att ta ett heltidsjobb.

A-kassan räknar på hur mycket du har jobbat i genomsnitt i ditt företag innan arbetslösheten, och du får inte börja jobba mer än det under arbetslösheten. Börjar du jobba mer än överenskommet kommer du inte längre ha rätt till ersättning.

Blir ditt företag godkänt som extraarbete kommer det inte att påverka din ersättning från a-kassan, och du behöver inte heller redovisa arbetet på dina tidrapporter.

Eget företag kombinerat med deltidsjobb

Har du drivit företag och samtidigt jobbat deltid kan du i vissa fall få fortsätta med företaget om du blir av med deltidsjobbet. A-kassan anser det i så fall vara ett godkänt deltidsföretag.

Följande villkor gäller

  • Du har arbetat i företaget högst 10 timmar/vecka.
  • Du har arbetat på ditt deltidsjobb minst 17 timmar/vecka i genomsnitt.
  • Du har drivit företaget och arbetat deltid i minst sex månader innan arbetslösheten.
  • Du har inte tjänat mer än 3 600 kronor i snitt per vecka i ditt eget företag.

Även i detta fall räknar a-kassan fram hur mycket du har jobbat i företaget i snitt innan arbetslösheten,och du får inte börja jobba mer än det under tiden du är arbetslös. Gör du det förlorar du rätten till ersättning.

Beslutar a-kassan att ditt företag är ett godkänt deltidsföretag måste du redovisa arbetet du gör i företaget på tidrapporterna. Under en ersättningsperiod kan du kombinera deltidsföretag och a-kassa i max 60 veckor.