Varför ska jag som egenföretagare gå med i a-kassan?

För dig som egenföretagare kan a-kassan vara en bra försäkring om verksamheten skulle gå omkull. Som egenföretagare har du precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet. Att behöva lägga ner ett bolag för att det går dåligt kan jämställas med att drabbas av arbetsbrist, vilket ger dig rätt till ersättning från a-kassan.

Detta gäller enbart vid ofrivillig arbetslöshet och du kan inte få ersättning om du sålt ditt bolag eller fått utdelning vid likvidation av bolaget.

Kan jag som egenföretagare gå med i vilken a-kassa som helst?

Nej, som egenföretagare kan du inte gå med i vilken a-kassa som helst. Det är bara vissa ”vanliga” a-kassor som accepterar egenföretagare som medlemmar. Men det finns även a-kassor som enbart riktar sig till egenföretagare.

När kan jag som egenföretagare få ersättning?

Som egenföretagare har du fortfarande rätt till ersättning om du blir arbetslös, men det är dock lite speciella regler som gäller.

För att du ska räknas som egenföretagare enligt a-kassan ska du bedriva näringsverksamhet som du personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. A-kassan är relativt restriktiva vid bedömningen av egenföretagares arbetslöshet. Det beror på att man inte ska kunna använda ersättningen som utfyllnad i ett företag med dålig lönsamhet och inte heller som stöd för uppbyggnad av företag.

Då har du rätt till a-kassa som egenföretagare

  • Du arbetar inte i, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten. Om du har kvar företaget utan att någon längre utför något arbete i verksamheten kan du också ha rätt till ersättning. Det kallas att pausa företaget eller lägga företaget vilande.
  • Du måste lägga ner företaget för att det går dåligt. Om du lägger ner företaget på grund av dåliga resultat innebär det att du helt skilt dig från verksamheten. Det är detsamma som arbetsbrist och ger rätt till a-kassa.

Vilka regler gäller för vilande företag?

I januari 2024 infördes nya regler gällande ersättning när företaget är vilande. Har du fått ett beslut om vilande företag och väljer att återuppta din verksamhet måste du vara verksam i företaget i minst tre år (tidigare, närmare bestämt innan pandemin, var det fem år som gällde) för att kunna lägga företaget vilande och få ersättning igen. Har det gått kortare tid än tre år måste din verksamhet upphöra helt för att a-kassan ska betrakta dig som arbetslös.

Vad gäller om jag återupptog verksamheten mellan 2020 och 2023?

Återupptog du verksamheten någon gång mellan 2020 och 2023 ska det dock finnas möjlighet att lägga företaget vilande igen om du återigen skulle bli arbetslös den 1 januari 2024 eller senare. Det gäller alltså även om du inte har varit verksam i företaget i tre år. Men om du därefter tar upp verksamheten igen måste det ha gått minst tre år innan du kan få ersättning från a-kassan med företaget vilande igen.

Då har du INTE har rätt till a-kassa

  • Du väljer att avsluta en lönsam verksamhet. I detta fall kan du bli avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar på samma sätt som anställda vid egen uppsägning. Du blir avstängd för att a-kassan då betraktar det som att du har orsakat din egna arbetslöshet. Efter 45 ersättningsdagar är det två karensdagar som gäller och därefter får du ersättning.
  • Du startar ett företag under arbetslösheten. Om du är arbetslös och får ersättning, kan du som en jobbsökaråtgärd förbereda dig för att starta eget samtidigt som du får a-kassa. Däremot får du inte behålla din ersättning när ditt företag väl blir aktivt, även om du bara skulle arbeta deltid i företaget.

För att kunna få ersättning från a-kassan gäller det naturligtvis att du uppfyller de övriga kraven för a-kassa

Vad baseras ersättningen på?

Ersättningen baseras i första hand på inkomsten från din verksamhet enligt det senaste beslutet om slutlig skatt. Ersättningen kan också beräknas utifrån ett genomsnitt av företagets inkomster under de två föregående inkomståren, om det innebär ett mer förmånligt resultat för dig.

Har du lagt ner din verksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade kan dagpenningen baseras på en tidigare inkomst av anställning som du hade i direkt anslutning till verksamhetens start.

Kan man kombinera eget företag med a-kassa?

Ja, du som har kombinerat eget företagande med en anställning kan få fortsätta med ditt företag om du skulle förlora anställningen. Vi berättar mer om hur det fungerar här nedanför.

Eget företag kombinerat med heltidsjobb

Har du drivit företag vid sidan av en heltidsanställning kan du under vissa omständigheter få fortsätta med företaget om du blir av med anställningen. A-kassan ser det då som ett godkänt extraarbete.

Följande villkor gäller 

  • Du ska ha haft ditt heltidsjobb och samtidigt drivit ditt företag i minst 12 månader.
  • Du ska ha bevisat att ditt egna företag inte hindrar dig från att ta ett heltidsjobb.

A-kassan räknar på hur mycket du har jobbat i genomsnitt i ditt företag innan arbetslösheten, och du får inte börja jobba mer än det under arbetslösheten. Börjar du jobba mer än överenskommet kommer du inte längre ha rätt till ersättning.

Blir ditt företag godkänt som extraarbete kommer det inte att påverka din ersättning från a-kassan, och du behöver inte heller redovisa arbetet på dina tidrapporter.

Eget företag kombinerat med deltidsjobb

Har du drivit företag och samtidigt jobbat deltid kan du i vissa fall få fortsätta med företaget om du blir av med deltidsjobbet. A-kassan anser det i så fall vara ett godkänt deltidsföretag.

Följande villkor gäller

  • Du har arbetat i företaget högst 10 timmar/vecka.
  • Du har arbetat på ditt deltidsjobb minst 17 timmar/vecka i genomsnitt.
  • Du har drivit företaget och arbetat deltid i minst sex månader innan arbetslösheten.
  • Du har inte tjänat mer än 3 600 kronor i snitt per vecka i ditt eget företag.

Även i detta fall räknar a-kassan fram hur mycket du har jobbat i företaget i snitt innan arbetslösheten,och du får inte börja jobba mer än det under tiden du är arbetslös. Gör du det förlorar du rätten till ersättning.

Beslutar a-kassan att ditt företag är ett godkänt deltidsföretag måste du redovisa arbetet du gör i företaget på tidrapporterna. Under en ersättningsperiod kan du kombinera deltidsföretag och a-kassa i max 60 veckor.