Gå ur a-kassan

Att gå ur a-kassan är fullt möjligt men det kan bli ett dyrt val eftersom du inte längre har rätt till ersättning från om du skulle bli arbetslös. Du kan vilja gå ur av olika anledningar och självklart är det möjligt att göra det. Det bör dock göras med viss eftertänksamhet eftersom a-kassa är en av de bästa försäkringarna du kan ha.

Spara medlemstid genom att byta a-kassa

Om du vill gå ur a-kassan för att bli medlem i en annan bör du istället byta a-kassa. Genom att bara gå ur och senare gå med i en annan förlorar du din medlemstid vilket gör att du inte uppfyller ett av villkoren för att kunna få ersättning.

Tips! Ska du jobba utomlands? Innan du väljer att gå ur a-kassan bör du läsa mer om vad som gäller angående a-kassa för dig som jobbar utomlands.

Du måste ha varit medlem i minst 12 månader för att få rätt till ersättning. Det går att ta med din medlemstid från en a-kassa till en annan. Detta kräver dock ett korrekt byte och fungerar inte om du bara går ur en a-kassa och senare blir medlem i en annan.

Kontakta din a-kassa om du vill gå ur

Vill du trots allt gå ur a-kassan begär du en utträdesblankett från din a-kassa. Du måste oftast skicka in blanketten med post eller mail eftersom att utträdet ska vara skriftligt samt undertecknat av dig. Du kan ange vilket datum du vill utträda ur a-kassan men utträdesdatumet kan aldrig vara bakåt i tiden.

Ska du gå i pension och därför vill gå ur kan det vara bra att veta att ditt medlemskap avslutas automatiskt samma månad som du fyller 65 år (eftersom att du då inte längre har rätt till ersättning). Ska du gå i pension tidigare och därför vill avsluta ditt medlemskap i a-kassan måste du skriftligen begära utträde.

Kan jag gå ur a-kassan och fortsätta vara med i facket?

Ja, det går utmärkt att bara vara med i ett fackförbund och inte a-kassan. Även om de är nära sammankopplade så är fackförbund och a-kassor separata enheter. Du kan också göra tvärtom – att bara vara med i a-kassan och inte facket.

5 dåliga anledningar till att gå ur a-kassan

Att gå ur a-kassan är nästan aldrig ett bra alternativ. De vanligaste anledningarna till att folk väljer att avsluta sitt medlemskap är egentligen dåliga anledningar. Några vanliga anledningar är dessa:

  1. Du anser att du inte har råd att betala månadsavgiften. A-kassa är en av de billigaste och bästa försäkringar du kan ha. Det kostar förvisso någon hundralapp i månaden, vilket är lite jämfört med vad medlemskapet är värt. Om du inte är medlem i en a-kassa när du är arbetslös kan du endast få grundersättningen på högst 365 kr/dag. Är du däremot medlem och har varit det i minst ett år, kan du få inkomstrelaterad ersättning på upp till 910 kr/dag.
  2. Du tror inte att du kommer bli arbetslös i framtiden. Med dagens tekniska utveckling tror man att nästan vartannat jobb kommer tas över av datorer inom 20 år. Många tror att de inte kommer bli arbetslösa men med dagens utveckling finns det inga garantier för någon. Ett medlemskap i en a-kassa är en försäkring så att du kan få ersättning för ditt inkomstbortfall vid eventuell arbetslöshet. Genom a-kassa kan du klara dig ekonomisk medan du letar nytt jobb.
  3. Du ska börja studera. Trots att du studerar är det bra att vara medlem i en a-kassa. Läs mer om a-kassa för studenter.
  4. Du ska starta ett eget företag. Även egenföretagare kan riskera att bli arbetslösa eftersom det är omöjligt att garantera lönsamhet. Egenföretagare kan självklart också vara med i a-kassor, dock inte alla. Se här vad det finns för a-kassor för egenföretagare.
  5. Du vill gå ur för att gå med i en annan. Vill du gå ur din nuvarande a-kassa för att gå med i en annan ska du istället byta a-kassa så du inte förlorar din medlemstid.

Skulle du avsluta ditt medlemskap och sedan ångra dig måste du uppfylla kvalifikationstiden på nytt. Du kan inte tillgodoräkna dig tidigare medlemskap om du vill gå med igen.

Tänk på! Om du går ur a-kassan förlorar du hela din kvalifikationstid, och måste alltså samla ihop den på nytt om du går med i en a-kassa igen.