Gå ur a-kassan

Vill du gå ur a-kassan måste du meddela din a-kassa om det skriftligt. Det kan du göra till exempel genom att mejla dem eller skicka ett brev. Hos vissa a-kassor kan du även avsluta medlemskapet genom via Mina sidor. Kontakta din a-kassa eller läs på deras hemsida om hur du gör för att gå ur just din a-kassa.

Se till att inte förlora medlemstid om du vill byta a-kassa

Om du vill gå ur a-kassan för att bli medlem i en annan måste du se till att inte förlora någon medlemstid. Det beror på att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader för att kunna få ersättning. Därför bör du bli medlem i den nya a-kassan senast dagen efter medlemskapet i din gamla a-kassa går ut.

Du kan läsa mer om hur du gör detta på vår sida om att byta a-kassa.

Har a-kassan någon uppsägningstid?

Tekniskt sett har a-kassan ingen uppsägningstid. Däremot brukar din begäran om att gå ur a-kassan träda i kraft den sista dagen i den månad som du ansöker om att gå ur. Så om du till exempel ansöker om att gå ur a-kassan den 15 november kommer ditt medlemskap inte upphöra förrän den 30 november.

Om du ska gå i pension

Ska du gå i pension och därför vill gå ur kan det vara bra att veta att ditt medlemskap avslutas automatiskt samma månad som du fyller 66 år (eftersom att du då inte längre har rätt till ersättning). Ska du gå i pension tidigare och därför vill avsluta ditt medlemskap i a-kassan måste du skriftligen begära utträde.

Kan jag gå ur a-kassan och fortsätta vara med i facket?

Ja, det går utmärkt att bara vara med i ett fackförbund och inte a-kassan. Även om de är nära sammankopplade så är fackförbund och a-kassor separata enheter. Du kan också göra tvärtom – att bara vara med i a-kassan och inte facket.

Tänk på det här innan du går ur a-kassan

Om du planerar att gå ur a-kassan och inte gå med i en ny, trots att du fortfarande jobbar, rekommenderar vi dig att inte göra det. A-kassan är en väldigt billig försäkring, och skulle du förlora ditt jobb i framtiden kan det vara mycket värt att ha den tryggheten.

Går du ur a-kassan kan du inte längre få inkomstbaserad ersättning. Det du kan få i så fall är grundersättning från Alfakassan, och den ligger i nuläget på 510 kronor per dag om du har jobbat heltid. Det blir ungefär 11 200 kronor per månad.

5 dåliga anledningar till att gå ur a-kassan

Att gå ur a-kassan är nästan aldrig ett bra alternativ. De vanligaste anledningarna till att folk väljer att avsluta sitt medlemskap är egentligen dåliga anledningar. Några vanliga anledningar är dessa:

  1. Du anser att du inte har råd att betala månadsavgiften. A-kassa är en av de billigaste och bästa försäkringar du kan ha. Det kostar förvisso någon hundralapp i månaden, vilket är lite jämfört med vad medlemskapet är värt. Om du inte är medlem i en a-kassa när du är arbetslös kan du endast få grundersättningen på högst 510 kr/dag. Är du däremot medlem och har varit det i minst ett år, kan du få inkomstrelaterad ersättning på upp till 1 200 kr/dag.
  2. Du tror inte att du kommer bli arbetslös i framtiden. Med dagens tekniska utveckling tror man att nästan vartannat jobb kommer tas över av datorer inom 20 år. Många tror att de inte kommer bli arbetslösa men med dagens utveckling finns det inga garantier för någon. Ett medlemskap i en a-kassa är en försäkring så att du kan få ersättning för ditt inkomstbortfall vid eventuell arbetslöshet. Genom a-kassa kan du klara dig ekonomiskt medan du letar nytt jobb.
  3. Du ska börja studera. Trots att du studerar är det bra att vara medlem i en a-kassa. Läs mer om a-kassa för studenter.
  4. Du ska starta ett eget företag. Även egenföretagare kan riskera att bli arbetslösa eftersom det är omöjligt att garantera lönsamhet. Egenföretagare kan självklart också vara med i a-kassor, dock inte alla. Se här vad det finns för a-kassor för egenföretagare.
  5. Du vill gå ur för att gå med i en annan. Vill du gå ur din nuvarande a-kassa för att gå med i en annan ska du istället byta a-kassa så du inte förlorar din medlemstid.

Skulle du avsluta ditt medlemskap och sedan ångra dig måste du uppfylla kvalifikationstiden på nytt. Du kan inte tillgodoräkna dig tidigare medlemskap om du vill gå med igen.

Tänk på! Om du går ur a-kassan förlorar du hela din kvalifikationstid, och måste alltså samla ihop den på nytt om du går med i en a-kassa igen.