Inkomstförsäkring

Räcker a-kassan inte till? Bara lugn, det finns en lösning. En inkomstförsäkring tar vid där a-kassan slutar och kompletterar din ersättning så att du får ut mesta möjliga inkomst. I den här guiden berättar vi hur försäkringen funkar och tipsar om några du kan titta närmare på.

Varför ska jag skaffa en inkomstförsäkring?

Som medlem i a-kassan försäkrar du redan din lön så att du kan få pengar om du förlorar ditt arbete. För en del arbetstagare räcker det gott och väl för att få ut 80 % av lönen de hade tidigare.

Men det finns en gräns för hur mycket a-kassan betalar ut. Det är bara om du tjänar under 33 000 kronor i månaden som du kan få upp till 80 % av den lönen i a-kassa.

Det är där inkomstförsäkringen kommer in. Har du en sådan fyller den på med pengar från a-kassans tak och upp till de 80 % du som mest kan få.

Exempel: Per har blivit arbetslös. Det senaste året har han arbetat heltid utan frånvaro med 35 000 kronor i månaden efter skatt.

Som mest kan Per få ersättning upp till 80 % av sin månadslön, vilket motsvarar 28 000 kronor före skatt. Men a-kassan kan som högst ge honom 26 400 kronor i månaden. Därför behöver Per en inkomstförsäkring för att få de pengar som saknas.

Mer klirr i plånboken är väl alltid ett lockande argument, inte minst vid arbetslöshet. Men är du ännu inte övertygad kan vi nämna några ytterligare skäl till att en inkomstförsäkring är en värd investering.

3 goda skäl att skaffa en inkomstförsäkring

 1. Du slipper ställa om din livsstil. Att gå från hög lön till låg a-kassa är mer begränsande än du kanske tror. Får du 80 % av din tidigare inkomst behöver du inte ställa om dina levnadsvanor lika mycket.
 2. Du behåller din ersättning vid lång arbetslöshet. Efter dag 100 med a-kassa sänks ersättningen även för dig som tjänat mindre än 33 000 kronor. Det märker du inte av med inkomstförsäkring, för då får du lika mycket ersättning som tidigare.
 3. Du försäkrar det viktigaste du har. Att försäkra sitt hem, sin bil och sig själv för oförutsedda händelser är självklart för de flesta. Borde det inte vara lika självklart att försäkra sin inkomst, som gör att du kan betala allt det andra?

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

Redo att se dig om efter alternativ? Det finns två sätt att skaffa en inkomstförsäkring. Det första är att teckna den via ett försäkringsbolag, precis som när du försäkrar ditt hem, ditt husdjur eller dig själv. Det kallas för privat inkomstförsäkring.

Det andra alternativet är att helt enkelt gå med i ett fackförbund. De allra flesta fack vars yrkesgrupper har behov av en inkomstförsäkring erbjuder en sådan i sitt medlemskap. Då ingår försäkringen i avgiften du betalar till fackförbundet.

Nedan berättar vi om vilka för- och nackdelar som finns med de olika formerna av försäkringar.

Teckna privat inkomstförsäkring

En privat inkomstförsäkring kan vem som helst teckna. Det spelar ingen roll vad du jobbar med. Däremot finns det andra krav du behöver uppfylla för att teckna försäkringen.

Du behöver bo och arbeta i Sverige vid den tidpunkt då du tecknar försäkringen. Din månadslön ska vara mer än 33 000, annars har du inget behov av en inkomstförsäkring. Du måste också vara medlem i en svensk a-kassa.

Är du anställd krävs i regel en tillsvidareanställning för att försäkra din inkomst. Driver du eget ställer försäkringen krav på hur länge du ska ha varit verksam i företaget.

Fördelar

 • Gäller oavsett yrke
 • Du behöver inte vara medlem i ett fackförbund
 • Du kan välja försäkringen med bäst villkor

Nackdelar

 • Saknar fackets andra arbetsrättsliga förmåner
Rekommenderad privat inkomstförsäkring
 • Försäkrar löner upp till 85 000 kronor
 • För tillsvidareanställda och företagare
 • Gäller för alla a-kassans 300 dagar

En inkomstförsäkring vi särskilt kan rekommendera är Accepts. De har särskilda försäkringar för både dig med tillsvidareanställning och dig som driver eget företag. Dessutom är deras Plusförsäkring ett alternativ om du redan har en facklig inkomstförsäkring och vill utöka dagarna i den till 300. 

Teckna inkomstförsäkring via facket

Försäkrar du inkomsten via ditt fackförbund behöver inte själv leta upp den försäkring som passar dig bäst. Hittar du rätt fackförbund har du också hittat rätt inkomstförsäkring.

Dessutom ingår det fler förmåner i ett fackförbund som hjälper dig både på jobbet och som arbetslös. Några vanliga exempel är lönecoachning, intervjuträning och rättshjälp vid uppsägning.

Tips! Fackliga inkomstförsäkringar har ofta begränsat antal ersättningsdagar. Då kan du komplettera med en privat försäkring som ger ersättning fler dagar.

Det du får se upp med är om du vill gå ur facket. Byter du till ett annat kan du oftast räkna med din medlemstid hos det gamla förbundet om det nya också har inkomstförsäkring. Men då är det väldigt viktigt att medlemskapen löser av varandra utan avbrott emellan. Uppstår en lucka får du börja om från 0 med den nya försäkringen.

Går du inte med i ett nytt fack slutar inkomstförsäkringen gälla dig. Samma sak gäller om du slutar vara medlem i a-kassan.

Fördelar

 • Redan anpassad för ditt yrke
 • Ingår i avgiften
 • Få stöd i jobbet och arbetssökandet

Nackdelar

 • Du förlorar försäkringen om du går ur facket

Två fackförbund som har inkomstförsäkringar för de flesta är Unionen och Ledarna. Privata tjänstemän kan gå med i Unionen och få deras inkomstförsäkring, men även du som är egen företagare. Den räcker i 150 dagar och täcker löner upp till 60 000 kronor, men både dagar och taket kan utökas om du tecknar tillägg.

Rekommenderas för tjänstemän
 • Försäkra en lön upp till 60 000 kronor
 • Passar privattjänstemän och företagare
 • Gäller även vid egen uppsägning

Ledarnas inkomstförsäkring för chefer täcker ännu högre löner, upp till 80 000 kronor i månaden. Även där går det att höja både lönetaket och antalet dagar om du behöver. Ledarna är också en av få inkomstförsäkringar som också ger ersättning om du inte är medlem i a-kassan och får lägre grundersättning i stället.

Rekommenderas för chefer
 • Försäkra en lön upp till 80 000 kronor
 • Passar dig som är chef eller vd
 • Räcker i 150 dagar och kan utökas

Vilka villkor gäller för ersättning från inkomstförsäkringen?

Först och främst är villkoren för inkomstförsäkringen desamma som a-kassans villkor. Uppfyller du dem och får ersättning från a-kassan du är med i kan du i regel också få ersättning från inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen har dock vissa egna villkor som du också måste uppfylla. De flesta är gemensamma för alla inkomstförsäkringar, men några kan variera lite beroende på vilken försäkring du har.

Inkomstförsäkringens villkor

 • Du får ersättning från en a-kassa. Eftersom inkomstförsäkringen bara är ett komplement är det främsta villkoret att a-kassan har beviljat dig ersättning. En del försäkringar kräver även medlemskap i en specifik a-kassa, men inte alla.
 • Du har haft inkomstförsäkring i 12 månader. Du måste inte ha haft samma inkomstförsäkring hela tiden, till exempel om du bytt fackförbund. Det viktiga är att du omfattats av en inkomstförsäkring oavbrutet under hela perioden.
 • Du har tjänat mer än a-kassans tak. Skulle a-kassan ge dig full ersättning finns ingen anledning för dig att skaffa inkomstförsäkring. Därför kan du bara teckna en om du faktiskt har behov av en extra försäkring.
 • Du har arbetat tillräckligt mycket. Vissa försäkringar har hårdare arbetsvillkor än a-kassan, exempelvis att du måste ha arbetat i 12 månader innan arbetslösheten. A-kassan kräver bara 6 månaders arbete.

Lönetak och antalet dagar skiljer sig åt

Trots att inkomstförsäkringar följer samma regler ser inte alla likadana ut. Många inkomstförsäkringar har nämligen ett lönetak. Tjänar du mer än det taket kan du inte få 80 % av din lön i ersättning, utan högst 80 % av det taket.

Hur högt lönetaket är varierar mellan olika inkomstförsäkringar. Om taket är lägre än din inkomst går det ofta att teckna tilläggsförsäkring för att höja taket och försäkra hela din lön.

Exempel: Ture har haft 60 000 kronor i månadslön. Men hans inkomstförsäkring har ett tak på 50 000 kronor. Därför kan Ture bara få 80 % av 50 000 kronor i ersättning. Efter skatt blir det ungefär 28 400 kronor.

Om Ture hade haft en tilläggsförsäkring som höjde taket hade han fått 80 % av sin egentliga inkomst i stället. Då hade ersättningen efter skatt blivit ungefär 33 318 kronor.

Även antalet dagar i försäkringen skiljer sig åt. Vissa inkomstförsäkringar kompletterar a-kassan ända fram till dag 300. Andra ger bara extra ersättning en begränsad tid, exempelvis i 100 eller 200 dagar. När inkomstförsäkringens dagar tar slut får du bara a-kassans ersättning under resten av tiden du är arbetslös.

Många gånger finns det tilläggsförsäkringar som kan utöka antalet dagar i inkomstförsäkringen.

Får jag ersättning även vid egen uppsägning?

Det beror dels på a-kassans bedömning, dels på vilken inkomstförsäkring du har.

När du har sagt upp dig själv prövar a-kassan om du hade giltiga skäl till uppsägningen. Får du ett ja beviljas du ersättning på samma villkor som om du blivit uppsagd. Då gäller även inkomstförsäkringen, eftersom den följer a-kassans beslut.

Har du inte giltigt skäl till uppsägning blir det annorlunda. Då blir du först avstängd från a-kassans ersättning i 45 ersättningsdagar. Först därefter kan du få ersättning från a-kassan.

En del inkomstförsäkringar kan komplettera ersättningen även efter en sådan avstängningsperiod. Men det finns också inkomstförsäkringar som inte gäller i det fallet. Skulle det vara så får du bara a-kassans ersättning efter avstängningen. Se därför till att kolla på villkoren för detta hos den försäkring du tecknar.

Hur räknar jag ut min ersättning från inkomstförsäkringen?

För att räkna ut ersättningen från inkomstförsäkringen måste du först räkna ut din ersättning från a-kassan. Det görs på olika sätt beroende på vilken del av ersättningsperioden du befinner dig i.

Tänk på! Alla inkomstförsäkringar följer samma uträkningsregler, men de har olika gränser för hur många dagar och hur höga löner som ingår.

Så låt oss titta på vad a-kassan ger dig under olika delar av perioden och hur mycket mer du får av en inkomstförsäkring. Tänk på att inte alla inkomstförsäkringar räcker hela vägen till 300 dagar.

Så mycket kan du få i ersättning dag 1–100

 • Med bara a-kassa. Du får 80 % av din lön, men högst 26 400 kronor i månaden före skatt. Det betyder att du som tjänar 33 000 eller mer får maxersättningen och inte mer än så.
 • Med inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen fyller på upp till 80 % av din lön efter skatt. Tjänar du exempelvis 35 000 kronor blir din ersättning omkring 20 000 kronor per månad med skatteavdrag inräknat.

Så mycket kan du få i ersättning dag 101–200

 • Med bara a-kassa. Fortfarande gäller 80 % av din lön, men maxtaket sänks till 22 000 kronor i månaden före skatt. Det betyder att du som tjänar 27 500 kronor eller mer får den maxersättningen.
 • Med inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen fortsätter fylla på upp till 80 %, så din totala ersättning blir lika stor som tidigare. Skillnaden är att mer av pengarna kommer från inkomstförsäkringen och mindre från a-kassan.

Så mycket kan du få i ersättning dag 201–300

 • Med bara a-kassa. Nu kan du bara få 70 % av din lön, med samma maxtak på 22 000 kronor i månaden.
 • Med inkomstförsäkring. Gäller din inkomstförsäkring fortfarande fyller den på upp till 70 % efter skatt dessa dagar.

Vanliga frågor om inkomstförsäkring

Vad är skillnaden mellan a-kassa och inkomstförsäkring?

A-kassan är den grundförsäkring du behöver för att få pengar om du blir arbetslös. En inkomstförsäkring kan du lägga till om a-kassan inte räcker för att ge dig 80 % av din förra lön.

Vad är en tilläggsförsäkring?

En tilläggsförsäkring är helt enkelt ett tillägg du kan teckna som utökar inkomstförsäkringen på något sätt. Den kan antingen höja lönetaket för den ordinarie försäkringen så att den ersätter högre löner, eller förlänga den period som försäkringen ger ersättning för.

Gäller en inkomstförsäkring vid egen uppsägning?

Vissa inkomstförsäkringar gäller vid egen uppsägning. I så fall ger den ersättning samtidigt som du börjar få a-kassa, efter eventuell avstängningstid. Men många inkomstförsäkringar gäller inte om du sagt upp dig själv, så det gäller att kolla upp det noga i förväg.

Ger inkomstförsäkring ersättning vid sjukdom?

Nej, en inkomstförsäkring ger bara ersättning vid arbetslöshet och inte vid sjukdom. Det finns dock en liknande försäkring som gäller vid långtidssjukskrivning, och den kallas för sjukförsäkring. Den kompletterar i stället sjukpenningen från Försäkringskassan och ersätter delar av din förlorade lön.

Måste jag vara med i en a-kassa för att ha inkomstförsäkring?

Ja, medlemskap i a-kassa är ett krav för att få skaffa inkomstförsäkring och få ersättning därifrån. Det finns dock en inkomstförsäkring som också gäller om du inte är medlem och får grundersättning från Alfakassan, nämligen Ledarnas inkomstförsäkring.

Kan jag ha inkomstförsäkring om jag driver eget företag?

Ja, driver du eget företag kan du skaffa en inkomstförsäkring, antingen privat eller via ett fackförbund som riktar sig till egenföretagare. Unionen är ett sådant fackförbund.

Kan jag få 100 % i ersättning med inkomstförsäkring?

Nej, du kan aldrig få 100 % av din lön i ersättning. Inkomstförsäkringen kan som mest hjälpa dig att få 80 % av den lön du hade när du arbetade.

Vilken är den bästa inkomstförsäkringen?

Den bästa inkomstförsäkringen är den som täcker din lön och gäller så många dagar som möjligt. Det kan variera beroende på vad du jobbar med och vad du tjänar. Accepts, Unionens och Ledarnas inkomstförsäkring är några av dem som fått bäst omdömen.