Så hittar du rätt a-kassa

Det finns en mängd olika a-kassor i Sverige. Däremot finns det förmodligen inte fler än ett par stycken som just du kan välja mellan. De flesta a-kassor inriktar sig nämligen mot ett specifikt yrkesområde som du måste tillhöra för att bli medlem.

Därför behöver du först sortera ut vilka a-kassor som är relevanta för dig. Därefter kan du jämföra dem med varandra och bestämma vilken a-kassa som verkar vara den bästa.

1. Välj ut a-kassor för ditt yrkesområde

Först och främst måste du skala ner antalet alternativ bland a-kassorna. Där kan vi hjälpa till. I tabellen längst upp här på sidan kan du skriva in vad du jobbar med. Då visar tabellen bara de a-kassor som organiserar det yrket.

Du kan också välja vilken typ av arbetsgivare du har. Då får du en lista som är anpassad efter den målgrupp du tillhör.

2. Läs på om a-kassornas kriterier

Sedan behöver du läsa på om a-kassorna och vilka kriterier de har för att bli medlem. Ibland kan du kanske sortera bort ytterligare några förslag utifrån de kriterierna.

Till exempel kanske det finns a-kassor som tar emot ditt yrke men bara medlemmar som jobbar inom en viss sektor, exempelvis statligt eller privatanställda. I andra fall kan det krävas ett visst antal högskolepoäng för att gå med.

3. Jämför avgifter och andra skillnader

Finns det fortfarande flera förslag på a-kassor för ditt yrke? Då är det dags att jämföra dem med varandra. 

Du behöver inte jämföra alla villkoren hos a-kassorna. De villkor som handlar om ersättning regleras i lagen och är därför desamma för alla. Titta i stället på de faktorer som skiljer a-kassorna åt.

Saker att jämföra när du väljer a-kassa

  • Månadskostnad. Det kan skilja upp till 50 kronor mellan olika a-kassors månadsavgifter. Även om du främst bör välja den a-kassa som passar dig bäst är avgifterna en högst relevant sak att väga mot varandra.
  • Support. Titta på vilka kontaktvägar och öppettider a-kassan har och hur lätt det verkar att få tag på dem. Alla a-kassor ska kunna svara på frågor om att deras medlemskap och ersättning, men hur smidig kundtjänsten är varierar.
  • Handläggningstid. Hör dig för om hur länge det brukar dröja att få ett beslut från de a-kassor som kan passa. Antalet medlemmar kan ge en hint, men det varierar också stort beroende på hur många som söker ersättning och hur väl bemannad a-kassan är..
  • Inkomstförsäkring att komplettera med. Är du medlem i ett fackförbund ingår ofta en inkomstförsäkring som kan ge högre ersättning. Kolla i så fall om din inkomstförsäkring kräver att du går med i en särskild a-kassa för att den ska gälla.

Med hjälp av dessa punkter kan du förhoppningsvis komma fram till vilken a-kassa som passar dig bäst.

Alla a-kassor har samma villkor för ersättning

Alla a-kassor måste följa lagen om arbetslöshetsersättning. Där står bland annat hur mycket ersättning som arbetssökande kan få och vilka krav som gäller för att få ersättning.

Därför behöver du inte jämföra de sakerna mellan olika a-kassor. Oavsett vilken a-kassa du söker ersättning hos ska du få samma beslut, eftersom de följer samma kriterier.

Villkor som gäller för alla a-kassor

  • Kvalifikationstid. Du måste vara medlem i en a-kassa i 12 månader innan du kan få ersättning baserad på din inkomst. Innan dess kan du bara få ett lägre grundbelopp.
  • Arbetsvillkor. Du måste ha arbetat ett visst antal timmar i månaden under 6 månaders tid för att kunna få ersättning från en a-kassa. Det gäller oavsett om du är medlem eller ansöker om grundersättning.
  • Karensdagar. Blir du beviljad ersättning inleds alltid perioden med två dagars karenstid då du inte får några pengar.
  • Högsta ersättning. Alla a-kassor har samma tak för hur mycket ersättning du kan få. Du får därför lika mycket pengar oavsett vilken a-kassa du blir medlem i.
  • Ersättningsperiod. Det högsta antalet dagar du kan få a-kassa är alltid 300, eller 450 dagar om du har barn under 18 år.

Blir jag automatiskt medlem i facket om jag går med i a-kassan?

Nej, det blir du inte. I vår tabell är det bara a-kassor du jämför, och du blir endast medlem i a-kassan om du går vidare och fyller i medlemsformuläret. Vissa a-kassor och fackförbund har nära samarbeten, men de är helt fristående organisationer och medlemskapen är alltid separata. Du måste alltså bli medlem i både fackförbundet och a-kassan om du vill gå med i båda. Men det går jättebra att bara vara medlem i a-kassan också.

Vanliga frågor om a-kassan

Hur många a-kassor finns det?

Det finns i dagsläget 24 a-kassor i Sverige.

Hur jämför jag två a-kassor?

Väljer du mellan två a-kassor kan du titta på månadskostnaden och välja den billigaste. Du kan också försöka ta reda på hur bra support och handläggningstid a-kassan har. Se bara till att du uppfyller kraven för att gå med i den a-kassa som du väljer.

Vilka avgifter har a-kassan?

Du kan se månadsavgiften för alla svenska a-kassor i vår jämförelsetabell för a-kassor.

Erbjuder a-kassorna inkomstförsäkring?

Nej, en inkomstförsäkring tecknar du via ditt fackförbund och inte via a-kassan. Däremot kan förbundet kräva att du är med i en specifik a-kassa för att du ska få teckna inkomstförsäkringen.

Vad skiljer a-kassorna åt?

Avgifter och hantering av ärenden är det som främst skiljer olika a-kassor åt. De riktar sig också till olika yrkesgrupper. Däremot är det ingen skillnad mellan a-kassornas kriterier för ersättning.

Vilken a-kassa ska jag välja om jag har två jobb?

Har du två olika jobb ska du välja en a-kassa som passar det jobb där du arbetar mest. Arbetar du lika mycket på båda jobben kan du välja a-kassa efter vilket du vill av jobben.

Kan jag bli medlem i bara a-kassan?

Ja, du kan bli medlem i a-kassan utan att bli medlem i ett fackförbund. Du ansluts inte automatiskt till ett fackförbund när du blir medlem i en a-kassa, utan du måste ansöka om medlemskap i fackförbundet och a-kassan separat.