fasad med skylt till karolinska universitetssjukhusetFacket har länge vetat att Karolinska universitetssjukhuset kommer att göra besparingar, men antalet varslade tjänster är fler än man tidigare har trott. Foto: Hans Christiansson/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Karolinska universitetssjukhuset kommer att varsla 550 administrativa tjänster. Enligt styrelseordföranden kommer detta inte att påverka kvaliteten på vården, men fackförbundet Vision ställer sig mycket kritiska till det påståendet, skriver Arbetsvärlden.

Karolinska sjukhuset har visat sämre ekonomiska resultat under april, vilket har lett till större nedskärningar än man tidigare har planerat för. I veckan fick Arbetsförmedlingen ett varsel om att 550 tjänster kommer att försvinna från universitetssjukhusets administration. Det motsvarar ungefär en femtedel av administrationen.

Även om det har varit känt att Karolinska har haft problem med ekonomin kommer nedskärningens storlek som en överraskning. Detta enligt fackförbundet Vision, som har omkring 750 medlemmar inom administrationen på sjukhuset.

Absurt att varslet inte skulle påverka vården, menar Visions ordförande

Enligt Karolinskas styrelseordförande Håkan Sörman kommer varslet inte att äventyra vare sig vården eller patientsäkerheten, eftersom det enbart påverkar administrationen. Men Visions förbundsordförande Veronica Magnusson tycker att det påståendet är absurt.

– Alla som arbetar där är naturligtvis en del i vårdkedjan. Vi har både medlemmar med direktkontakt till patienter och de som stöder andra med direktkontakt, säger hon till Arbetsvärlden.

Veronica Magnusson hoppas att arbetsgivaren kommer att värdesätta även den administrativa kompetensen på arbetsplatsen och ta ansvar för dessa medarbetare.

Facket har påbörjat samtal med arbetsgivaren

När dessa varsel kommer att ske är i nuläget oklart. Vision har påbörjat diskussioner och hur man ska arbeta med förhandlingar. Deras fokus ligger just nu på att stödja medlemmarna och samtala med arbetsgivaren om vilka som berörs. Man hoppas även att det ska kunna finnas möjlighet till omplaceringar i stället för uppsägning.

Trots varslets storlek kommer Karolinska att behöva göra ännu större besparingar. I nuläget kommer man att försöka lösa det med minskade hyresutgifter och lägre kostnader för läkemedel och IT-lösningar, enligt HR-direktören Patricia Enocson.