Avgifter

Danmark är ett land som många svenskar är yrkesverksamma i. Även om en del väljer att flytta till Danmark är det desto fler som gränspendlar via Öresundsbron. För dig som gör detta kan situationen med skatter och a-kassor vara något förvirrande. Generellt ska du som jobbar i Danmark alltid vara med i en a-kassa i Danmark. Eftersom att de nordiska länderna har goda kommunikationer är det dock en lätt process att föra över information mellan a-kassorna.

Anslut dig till en dansk a-kassa

För dig som är yrkesverksam i Danmark är det alltså danska a-kassor som gäller. Det innebär att din svenska a-kassa i regel inte erbjuder arbetslöshetsersättning om du enbart jobbar i Danmark. Det finns dock ett undantag som du kan läsa mer om under a-kassa vid utlandsarbete.

Tips! Du kan ofta föra över din kvalifikationstid från svensk till dansk a-kassa.

De flesta a-kassor har dock god kommunikation mellan landgränserna. Det är därför möjligt för dig att ”överföra” kvalifikationstiden så att du inte behöver ”börja om” om du tar anställning i Danmark efter att ha varit anställd i Sverige. Om du ska börja pendla din Danmark kan du därför redan idag ansluta dig till en a-kassa för att sedan ta med den kvalifikationstiden när du ansluter dig till en a-kassa i Danmark.

3 saker att tänka på om du jobbar i Danmark

För dig som jobbar i Danmark gäller det även att tänka på dels hur din skatt ska redovisas och betalas, men även frågor som om det är mer fördelaktigt att bo i Danmark.

  1. Se upp för sämre förhandlingsmöjligheter kring lön. För dig som ska jobba i Danmark kan det vara värt att notera att du som arbetstagare har mindre möjligheter till att förhandla din lön individuellt. Förvänta dig därför inte samma förhandlingsmöjligheter som du tidigare hade.
  2. Se till att betala skatt i rätt land. Om du jobbar i Danmark ska du även betala skatt där. Har du inkomster i flera länder kan det påverka din deklarations utformning och se därför till att vara vaksam så att du betalar skatt i rätt land och i tid.
  3. Fundera på permanent flytt. För somliga som pendlar till Danmark kan det vara mer förmånligt att bosätta sig i Danmark. Omställningen är ekonomiskt sett inte heller omfattande eftersom du redan är skattepliktig i Danmark och lyder under samma regler gällande a-kassa och så vidare.

För dig som precis ska börja pendla till Danmark för arbete kan det därför vara en god idé att kolla upp dessa saker redan innan du påbörjar ditt nya arbete.