Ersättning

För många anställda kan det ligga en viss osäkerhet i vad som händer om ens arbetsgivare skulle gå i konkurs. Rädslan att helt plötsligt bli arbetslös och inte få ut några pengar existerar hos de flesta som känner sig osäkra på arbetsplatsen. Du ska däremot inte behöva oroa dig över vad som händer om din arbetsgivare ska gå i konkurs. Om detta sker kan a-kassa rädda dig från ekonomisk förlust.

Rätt till lönegaranti uppstår vid konkurs

När en arbetsgivare går i konkurs har de anställda ofta rätt till lönegaranti. Denna garanti finns till för att ersätta för den lön som anställda går miste om på grund av konkursen. Staten betalar därmed ut allt från lön till uppsägningslön och semesterersättning. När det beslutas om lönegaranti kan du se hur länge du omfattas av denna. Under perioden som du får ut lönegaranti anses du inte vara arbetslös enligt arbetslöshetsförsäkringens mening. Du har därför ingen rätt att få ut a-kassa under den tid du får lönegaranti.

Skulle du inte få ut någon lönegaranti vid konkurs kan du vända dig direkt till a-kassan. Om du inte heller skulle fått något nytt jobb när din utbetalda lönegaranti är slut kan du också vända dig dit.

A-kassa kan användas när du inte längre får ersättning

Du har rätt till a-kassa från den dag du klassas som arbetslös och inte omfattas av den statliga lönegarantin. Om du inte lyckats få jobb när lönegarantin upphör har du rätt till a-kassa enligt samma villkor som andra arbetslösa. Du måste därmed uppfylla ett arbetsvillkor och grundvillkor för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. A-kassan kan tidigast pröva din rätt till denna ersättning dagen efter att lönegarantin upphört. Du behöver alltså inte oroa dig för att du inte kommer få någon ersättning om din arbetsgivare går i konkurs.

Du har två typer av ersättningar att luta dig tillbaka på

  1. Lönegaranti
  2. A-kassa

Du kommer alltså få ut ersättning direkt efter konkursen och sedan även om du skulle gå över till arbetslös. Om du inte är med i någon a-kassa kan du jämföra olika a-kassor för att hitta den som passar din bransch bäst.