Eget företag

För den som frilansar och använder faktureringsbolag för att vara egenanställd kan det bli problem då du vill få ersättning av a-kassan. Detta eftersom a-kassorna själva gör bedömningar från fall till fall då det saknas riktlinjer för att göra generella bedömningar. Istället hamnar fokus hos den anställde och om dennes anställningsform är att betrakta som egenföretagande eller anställd.

Egenanställda allt vanligare

Fenomenet med egenanställda blir allt vanligare, enligt siffror från 2015 fanns 18 000 personer med denna anställningsform i Sverige. De flesta egenanställda arbetar som en egenföretagare eller frilansare med den stora skillnaden att inbetalningar för utfört arbete och faktureringen för detta går via ett enskilt faktureringsbolag.
Eftersom att faktureringsföretaget tar emot betalningen, gör avdrag för skatter och arbetsgivaravgifter samt tar en provision så är de den juridiska motparten i avtalet, medans den som utför uppdraget betraktas som anställd. Om du är anställd eller egenföretagare är avgörande för vilka regler som ska gälla angående din ersättning från a-kassan.

Tips! För dig som är egenanställd gäller det att klargöra om du betraktas som egenföretagare eller anställd, innan du ansöker till en a-kassa för egenföretagare.

Detta gör att anställningsformen enligt faktureringsbolagen blir att den egenanställda faktiskt är anställd, medans facket i vissa fall kan vara av en annan åsikt. Det är även här problemet för den som förlorar sitt arbete ligger. Facket kan göra bedömningen att du är egenföretagare och då måste du lägga ner hela din verksamhet för att kunna få ersättning från din a-kassa.

Egenanställda riskerar att förlora a-kassa

För den som vill få ersättning från a-kassan som egenanställd ligger avgörandet i händerna på facket. De uttalar sig sällan på förhand utan det är först vid ansökan som avgörandet mellan anställd och egenföretagare görs. För den som bedöms bedriva eget företag kan det även slå åt andra hållet, då man kan bli återbetalningsskyldig för tidigare ersättning.
Egenanställda bör därför vara mycket observanta på att de av facket inte alltid betraktas som anställda hos faktureringsföretaget. Exakt vilka bedömningspunkter som används i samband med detta är ännu något oklart, därför kan det vara värt att vara extra försiktig med att söka a-kassa tills dess att frågan är formellt utredd.