Deltidsarbete

Under 2017 införs nya regler för a-kassan rörande de som är deltidsanställda. De nya reglerna innebär att de som arbetar deltid kan få ersättning under en längre tid, från 75 ersättningsdagar till 60 veckor med deltidsersättning under en ersättningsperiod. Ändringen innebär att du som är deltidsarbetslös får möjligheten till ersättning under en längre period än tidigare.

Större ersättning för deltidsarbetslösa

För den som jobbar deltid men saknar arbete under dagar eller hela veckor innebär ändringen att du kan få ersättning från a-kassan under längre perioder eller tidigare. Antalet veckor du får ersättning räknas för varje gång du saknar arbete under en vecka, du behöver alltså inte vara arbetslös en hel vecka för att lyfta ersättningen.

Tips! För dig som redan lyft ersättning enligt de gamla reglerna under 2017 kan du få din ersättning omräknad enligt de nya reglerna.

För dig som innan den 15 maj då ändringen genomförts redan lyft ersättning för deltidsarbetslöshet kan du även räkna om ersättningen enligt de nya reglerna.

A-kassa för dig som är deltidsanställd

För dig som i nuläget är deltidsanställd har det blivit ännu förmånligare att gå med i en a-kassa. Eftersom du nu kan få ersättning under 60 veckor under samma ersättningsperiod kan du som blir deltidsarbetslös få ersättning under en längre period.
Det innebär att du som är deltidsanställd idag har ännu större incitament till att hitta en a-kassa för dig. Kom ihåg att ansluta dig till a-kassan i god tid då du vanligtvis behöver vara ansluten i minst 12 månader för att kunna lyfta en full ersättning vid arbetslöshet.

Resterande ersättningsdagar kvarstår

För den som har ersättningsdagar kvar efter 60 veckor kan du fortfarande ta ut dessa om du blir helt arbetslös. A-kassan för deltidsanställda skyddar dig alltså dels mot att inte få arbete heltid, men även för att bli helt arbetslös.
För de allra flesta deltidsanställda kan detta vara en mycket stor trygghet då anställningsformen ofta kan upplevas som betydligt osäkrare än att arbeta heltid. Se därför till att ansluta dig till en a-kassa om du för närvarande arbetar deltid.