Studerande

För dig som får utbetalningar från a-kassan kan det vara möjligt att även studera under perioden. Generellt kan du inte få a-kassa under tiden du studerar, men det finns undantag från detta. För dig som vill studera och få a-kassa måste du dels vara arbetssökande och uppfylla de övriga krav som ställs på dina studier.

A-kassans ska ersätta vid arbetslöshet

Eftersom att a-kassan ska ersätta den som blivit arbetslös accepteras det generellt inte att du studerar under perioden. Detta eftersom man vill undvika att systemet utnyttjas för att finansiera vidareutbildning. Under vissa former kan det dock accepteras att du utbildar dig under perioden för att öka dina chanser att få en fast anställning i framtiden. För dig som inte redan är medlem i en a-kassa kan det vara en god idé att hitta en a-kassa för dig så att du vid arbetslöshet får möjligheten till ersättning och eventuella studier under perioden.

Du kan få a-kassa under vissa studier

För dig som vill gå en utbildning samtidigt som du är arbetssökande gäller det att veta under vilka studier du har rätt till a-kassa. Dessa tre former är undantag från huvudregeln och det är inte alla som uppfyller dessa.

3 former av utbildning som accepteras då du får a-kassa

  • Kortare utbildningar eller aktiviteter. Under 15 ersättningsdagar får du delta i en utbildning eller aktivitet som ger orientering i yrken och utbildningsvägar eller underlättar för att få ett nytt arbete.
  • Längre deltidsstudier. Under 20 veckor får du studera max halvtid, förutsatt att du inte har studiemedel och uppfyller de andra villkoren för a-kassa.
  • Längre heltidsstudier. Under 20 veckor får du studera heltid om du studerat och heltidsarbetat 15 veckor innan arbetslösheten. Detta för att du ska kunna bevisa att du tidigare klarat att sköta studier och arbete.

Att studera under tiden man får a-kassa är ett beslut som måste tas av dina handläggare. Därför måste du alltid ansöka om att få studera under någon av dessa undantagsformer. Om du studerar utan att få ett godkännande riskerar du att bli ersättningsskyldig.

Studera inte utan godkännande

Eftersom att a-kassan inte finns till för att finansiera studier är det enbart de som är aktivt arbetssökande och samtidigt uppfyller någon av dessa tre undantag som kan få a-kassa under studier. Skulle du börja studera utan att få bekräftat från a-kassan att du uppfyller kraven för en av dessa undantagsregler kan du bli ersättningsskyldig.

Tänk på! Börjar du studera med a-kassa utan ett godkännande kan du bli ersättningsskyldig under perioden.

Eftersom att den som studerar inte heller får ha andra bidrag eller lån kan detta bli mycket problematiskt. Ansök därför alltid i god tid om du vill studera samtidigt som du har a-kassa.