lars calmfors, nationalekonom, och mats essemyr, a-kasseexpert på TCONationalekonomen Lars Calmfors anser att en kraftigare avtrappning av a-kassan behövs för att fler ska få arbete. Men Mats Essemyr på TCO menar att arbetslösa måste ha tid och ekonomisk trygghet att hitta jobb som motsvarar deras kompetens. Foto: Karl Gabor/Institutet för näringslivsforskning och Pressbild/TCO

A-kassa

Taket för a-kassan kan komma att höjas år 2022. Det framgick vid ett seminarium ordnat av TCO. Enligt Kommunalarbetaren framgick mycket olika ställningstaganden kring a-kassan under seminariet, både gällande ersättningstaket och avtrappningsgraden över tid.

Vid seminariet presenterades en rapport från TCO som undersökt resultaten så här fyra år efter att taket på a-kassan höjdes senast. Enligt rapporten är det bara 40 procent av den arbetsföra befolkningen som verkligen får 80 procent av lönen vid arbetslöshet.

Därför vill TCO höja taket på a-kassan, från nuvarande 25 000 till 30 000 i månaden före skatt. Höjningen skulle innebära att en arbetslös kan få en dagersättning på upp till 1 090 kronor, jämfört med dagens summa 910 kronor.

Centerpartiet vill sänka taket och öka avtrappningen

Men det är inte alla som är överens om att en höjning vore det bästa. Martin Ådahl från Centerpartiet vill i stället sänka dagersättningen till 800 kronor per dag. Centern vill också att avtrappningen efter 100 dagar utan arbete ska bli kraftigare än den är i dag.

Efter överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna utreds nu a-kassan. Martin Ådahl tror att resultatet kommer att bli en kompromiss med höjt ersättningstak och kraftigare avtrappning över tid. Men några färdiga förslag kommer inte förrän valåret 2022.

TCO vill å sin sida införa en uppräkning av a-kasseersättningen som sker automatiskt varje år, i takt med löneutvecklingen. Nu kommer en höjning i stället att ses som en reform för att vinna röster i valrörelsen snarare än ett återställande från tidigare urholkning, skriver Kommunalarbetaren.

Högre a-kassa sänker motivationen till arbete, enligt forskning

Forskning pekar på att det finns ett samband mellan arbetslösas motivation att söka jobb och villkoren för a-kassans ersättning. Det berättade nationalekonomen Lars Calmfors vid TCO:s seminarium. En hög a-kasseersättning utan avtrappning under längre tid verkar minska människors drivkraft att söka jobb.

Därför tror Lars Calmfors att Centerns krav på kraftigare avtrappning skulle kunna få fler i arbete. Som exempel hänvisar han till Danmark där sänkta ersättningar ledde till det resultatet.

Arbetslösa behöver tid att hitta rätt jobb för sin kompetens

Men TCO vill inte se denna avtrappning, menar Mats Essemyr, a-kasseexpert på TCO. Anledningen är att arbetslösa behöver få tid på sig att söka ett arbete som svarar mot deras kompetens och utbildning, och ekonomisk trygghet under den tiden.

– Det är avgörande för den ekonomiska tillväxten i samhället, säger Mats Essemyr.