Diagram över hur utbetalningarna från a-kassan varierat mellan kvartalen.Utbetalningarna från a-kassan har gått nedåt sedan slutet av 2020, men under det första kvartalet 2022 noterades en svag ökning i landet som helhet. Bild: Sveriges a-kassor.

A-kassa

Under det första kvartalet 2022 slutade utbetalningarna från a-kassan att minska, och i landet som helhet såg man faktiskt en mindre ökning jämfört med kvartalet innan. Siffrorna skiljer sig dock rätt rejält mellan olika delar av landet: både Gotland och Dalarna visade en ökning på 14,8 procent, medan utbetalningarna minskade med 4,9 procent i Stockholm.

I slutet av 2020 började utbetalningarna från a-kassan att minska och har sedan fortsatt nedåt. Men under det första kvartalet 2022 noterades en ökning på 0,3 procent jämfört med det sista kvartalet 2021. Det totala beloppet landade på 4 294 kronor.

– Den trend med minskade utbetalningar från a-kassan som pågått efter pandemin verkar nu ha brutits. Trendbrottet understryker vikten av att vara medlem i a-kassan för att vara trygg genom arbetslivet, konstaterar Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, i ett pressmeddelande.

Ingen större ökning hos Kommunal

Kommunals a-kassa har förvisso noterat en ökning av utbetalningarna, men hittills är det inga större siffror. Enligt Helena Wågberg, kassaföreståndare på Kommunals, är det egentligen inte ovanligt att se en mindre ökning i början av ett nytt år.

Hon menar att en förklaring kan vara att det fortfarande är många av de säsongsarbetande medlemmarna inom den gröna sektorn som väntar på att få sina uppdrag och nya scheman. Arbetslösheten bland Kommunals medlemmar brukar gå ner i takt med vårens och sommarens intåg.

Spridda skurar över landet

Statistiken för a-kassans utbetalningar skiljer sig dock rätt rejält mellan olika delar av landet, enligt siffror från IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen). Medan både Gotland och Dalarna visar upp en ökning på hela 14,8 procent, så har utbetalningarna minskat med 4,9 procent i Stockholm jämfört med det fjärde kvartalet 2021.