Ersättning

Flera större a-kassor har inför det nya året valt att höja sina avgifter. Men höjningarna skiljer sig markant mellan förbunden. Som mest ser vi en höjning med 10 procent. Sekos a-kassa går dock i motsatt riktning. De har valt att sänka sina medlemsavgifter inför 2018.

Akademikerna och Journalisterna höjer a-kasseavgiften rejält

Flera a-kassor har efter årsskiftet valt att höja sina medlemsavgifter.

En av dessa är Akademikernas. Att vara med i Sveriges största a-kassa, med 700 000 medlemmar, kostar i dag 110 kronor i månaden från tidigare 100 kronor. Det innebär att förbundet höjt sin månadskostnad på 20 kronor sedan 2014. Genom ökningen kommer AEA öka sina intäkter med 7 000 000 kronor i månaden.

Även Journalisterna höjer sina avgifter. Detta för andra året i rad. Höjningen är på 10 kronor och innebär att varje medlem nu får betala 145 kronor i månaden. Det är dock inte så förvånande att just Journalisternas avgift höjs. Idag är det väldigt svårt för personer inom journalistyrket att få jobb.

Marginella höjningar för Kommunal och IF-Metall

Ytterligare två stora förbund gör mindre höjningar. Kommunal och IF-Metall gör höjningar på 3 respektive 2 procent. Kommunal har sedan 2014 endast höjt sina avgifter med tre kronor. IF-Metall har däremot höjt sina avgifter med 12 kronor sedan 2014. Däremot är det första gången på två år som de gör en höjning.

Sekos medlemsavgift sänks

Det finns dock glädjande nyheter för Sekos cirka 77 000 medlemmar. I motsats till flera andra a-kassor väljer man att sänka avgiften. För både fackmedlemmar och enskilda medlemmar sänks avgiften med 15 kronor. Detta innebär att fackmedlemmar nu betalar 125 kronor i månaden och enskilda medlemmar 134 kronor.

Anledningen till att Sekos a-kassa genomför en sänkning har att göra med det fallande medlemstalet. Förhoppningen med sänkningen är att bryta den negativa trenden.

Högre kostnad till staten uppges vara orsak till höjningen

A-kassorna förväntas i år betala mer till staten vilket sägs vara en av orsakerna till höjningarna från flera förbund. Anledningen till att a-kassorna ska betala mer har att göra med att ersättningen för arbetslösa höjdes under hösten 2015.

Det går att byta a-kassa

För den som inte är nöjd går det att byta a-kassa. Det kan bero på att man har bytt yrkesgrupp eller bara helt enkelt inte är nöjd med sin nuvarande a-kassa. Det som dock är viktigt att tänka på är att bytet sker utan avbrott i medlemsperioden. Annars kan kvalifikationstiden behöva uppfyllas på nytt.