A-kassa

A-kassorna kan komma att ta över arbetssökarkontrollen från Arbetsförmedlingen. Det är åtminstone ett förslag i arbetsmarknadsutredningen som presenteras i början av nästa år.

I dagsläget är det Arbetsförmedlingens uppgift att kontrollera att arbetslösa som är inskrivna hos myndigheten aktivt söker jobb. Den kontrollen kan komma att tas ifrån Arbetsförmedlingen och istället ges till a-kassorna rapporterar SVT som genom en läcka fått ta del av delar av arbetsmarknadsutredningen som presenteras i januari.

Skulle innebära en omställning för a-kassorna

Att lägga över uppdraget på a-kassorna skulle vara otroligt krävande. Det menar i alla fall Fredrik Andersson som är styrelseordförande på ST inom Arbetsförmedlingen.
Han menar att uppdraget att kontrollera arbetssökandet skiljer sig kraftigt från vad a-kassorna gör i vanliga fall. På Arbetsförmedlingen har man tillgång till både historik och meriter samt att man lägger upp handlingsplaner för den arbetslösa och har uppföljningsmöten. Skulle man låta a-kassorna ta över allt detta skulle det vara en kraftig omställning, menar Andersson.

Fler arbetsuppgifter kan tas ifrån Arbetsförmedlingen

Det är inte bara a-kassorna som ska få ta över arbetsuppgifter från Arbetsförmedlingen. Enligt arbetsmarknadsutredningen är ett förslag även att kommunerna ska ta över ansvaret för sociala insatser och att en ny myndighet ska bildas, Myndigheten för kompetensförsörjning. Myndighetens uppdrag skulle bli att samordna kompetensförsörjningen i samhället.
Går samtliga förslag igenom rör det sig om en så stor bantning att man nästan kan tala om en nedläggning.

Arbetsförmedlingen har diskuterats flitigt inom politiken

Arbetsförmedlingens vara eller icke vara har länge varit en återkommande fråga, framförallt inom politiken. Både Alliansen och Sverigedemokraterna har öppnat upp för att lägga ned myndigheten.
Överlag har kritiken vårt hård och de som inte vill sen en nedläggning har istället öppnat upp för förändringar för att förbättra verksamheten.