En bild på en kvinna som håller sig för pannan

Arbetsmarknad

Afrosvenskar har svårt att få kvalificerade jobb och ligger långt efter övriga svenskar när man jämför lönerna. Med högre utbildningsnivå växer löneskillnaden än mer, även deras sysselsättningsgrad minskar med högre utbildningsnivå.

Afrosvenskar har svårt att lyckas på den svenska arbetsmarknaden. Det visar en studie som forskare på Uppsala Universitet låtit göra på uppdrag från länsstyrelsen i Stockholm.
Forskarna har bland annat undersökt afrosvenskarnas löner och jämfört med övriga svenskars löner. Skillnaderna är stora och en person som är född i Afrika tjänar i genomsnitt 25 procent mindre än övriga svenskar. Även afrosvenskar som är födda i Sverige tjänar mindre, den siffran uppgår till 36 procent.
– Vår metod gör det möjligt att slå fast att antisvart rasism präglar den svenska arbetsmarknaden, säger Mattias Gardell, en av personerna bakom studien, till Arbetet.

Högre arbetslöshet trots högre utbildning

Afrosvenskar har en högre arbetslöshet än övriga befolkningen. Det beror till stora delar på att utbildningsnivån är låg. Många som kommer till Sverige har inte ens en nioårig grundskoleutbildning.
Vi får ofta höra att utbildning är viktigt och leder till lägre arbetslöshet. Det är sant för många men långt ifrån alla. För personer med rötter i Afrika sjunker arbetslösheten bara fram till gymnasienivå, därefter ökar den igen. En afrosvensk som läser en eftergymnasial utbildning har lägre sysselsättningsgrad än en som inte gjort det.
Även löneskillnaderna mellan afrosvenskar och övriga befolkningen blir större med högre utbildningsnivå.

Svårt för afrosvenskar att nå chefsjobb

Sett till lågstatusyrken är afrosvenskar överrepresenterade. När det gäller högstatusyrken är man istället underrepresenterade. Även med utbildning är det svårt att nå några toppjobb. Studien pekar nämligen på att det är tio gånger så vanligt att en person från den övriga delen av befolkningen får ett chefsjobb istället för en afrosvensk.
Att det ser ut på detta sätt på den svenska arbetsmarknaden är inget som förvånar Ayse Andersson på Arbetsförmedlingen i Stockholm. Hon arbetar med etablering och har under flera år haft kontakt med arbetssökande.
– Hudfärg spelar roll för möjligheterna att få arbete. Det är sorgligt att det är så, men bra att det nu finns en rapport som bekräftar det, säger Ayse Andersson.