Riksrevisor Stefan Lundgren tycker att a-kassorna gör olika bedömningar i hanterandet av sanktioner och indragen ersättning. Foto: Frida Ström/Riksrevisionen

A-kassa

A-kassorna behandlar sina arbetslösa på olika villkor och visar på betydande skillnader i hanterandet av sanktioner och indragen ersättning. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Det var under tisdagen som Arbetet rapporterade kring skillnaderna mellan a-kassornas hanterande av deras arbetslösa. Uppgifterna kommer från Riksrevisionens nya rapport.

Tydliga skillnader mellan a-kassorna

Arbetslösa behöver aktivt söka jobb, vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen och lämna in aktivitetsrapporter för att få tillgång till a-kassa. Misslyckas den arbetslöse med uppgifterna ska Arbetsförmedlingen kontakta a-kassan som i sin tur ska pröva fallet, vilket kan leda till antingen sanktionering eller indragen ersättning.
Stefan Lundgren, riksrevisor, menar i en kommentar till Arbetet att det finns tydliga brister när det kommer till likvärdigheten hos a-kassorna. I dagsläget kan medlemmar hos en a-kassa löpa större risk att bli av med sin ersättning medan medlemmarna i en annan löper mindre risk.

A-kassorna tillämpar reglerna på olika sätt

Enligt rapporten från Riksrevisionen tillämpar a-kassorna reglerna ovan på skilda sätt, speciellt när det kommer till tidsspannet mellan underrättelse från Arbetsförmedlingen till sanktioner från a-kassan.
För att bli mer likställda menar Riksrevisionen att a-kassorna behöver använda sig av ”godtagbara skäl” på samma sätt. 80 procent av underrättelserna från Arbetsförmedlingen menar att det inte har funnits godtagbara skäl för den arbetssökande att låta bli att lämna in aktivitetsrapporten.

Nu efterfrågar a-kassorna tydligare riktlinjer

Anton Ringström är projektledare för Riksrevisionens granskning och menar att a-kassorna efterlyser tydligare riktlinjer från IAF kring begreppet ”godtagbara skäl”. Då IAF inte är berättigade att utfärda sådana föreskrifter saknas dem hos a-kassorna.
Ringström menar vidare att statskassan inte drabbas direkt av skillnaderna mellan a-kassorna då det handlar om lite pengar.