Arbetsmarknad

Allt fler personer över 65 år fortsätter arbeta. I jämförelse med för tio år sedan har man kunnat se en påfallande ökning av sysselsättning hos äldre. Detta visar en rapport framtagen av Arbetsförmedlingen.

De senaste tio åren har sysselsättningen hos äldre ökat med 125 000 personer. I åldrarna 55-64 år har sysselsättningen ökat med 7 procent, upp till 77 procent, de senaste tio åren.

De äldre behövs på den svenska arbetsmarknaden

Man kan se en löpande trend i att fler över pensionsåldern fortsätter att arbeta. Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén menar att de äldres kompetens behövs på den växande arbetsmarknaden.
– Sverige ligger i topp i Europa när det gäller sysselsättningsnivå, det gäller även bland äldre. De behövs på svensk arbetsmarknad, så det är viktigt att arbetsgivarna tar vara på äldres kompetens, säger Annika Sundén.
Fler väljer att stanna kvar och jobba längre inom sitt yrke vid äldre ålder. Andra väljer att åter ta del av arbetslivet efter det att man gått i pension.

Högutbildade är sysselsatta i högre utsträckning än lågutbildade

Antalet äldre som arbetar och är över 65 år i Sverige är sammanlagt 190 000 personer. I åldersgruppen 65-74 år ligger sysselsättningen idag  på 17 procent och har på 10 år ökat med 6 procent. De flesta i åldrarna 55-64 jobbar heltid men i takt med ökande ålder går allt fler över till att jobba deltid eller fortsätter som egna företagare.
59 000 äldre är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i åldrarna 55 och uppåt. Perioderna då äldre går sysslolösa blir allt längre och att hitta ett nytt jobb i takt med en ökande ålder blir allt svårare. Speciellt om man har en kortare utbildning.
Majoriteten av de som fortsätter jobba när de fyllt 65 år är högutbildade och skillnaden mellan könen har minskat men det är fortfarande fler äldre män än kvinnor som stannar kvar i arbete.