Arbetsmarknad

Trelleborgs kommun har nyligen valt att automatisera sin handläggning av försörjningsstöd. Roboten har på ungefär en minut kunnat avgöra om den sökande har rätt till försörjningsstöd eller inte. Automatiseringen har lett till att fler trelleborgare har gått från bidrag till jobb.

Automatiseringen har fått fler trelleborgare i arbete

Många tänker sig nog inte att robotars primära uppgift är att användas till handläggning av försörjningsstöd. Men det är vad man gjort i Trelleborgs kommun. En robot kopplas upp mot arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet. Med hjälp av olika algoritmer kan roboten sedan ta snabba beslut om till exempel rätt till försörjningsstöd. Det är ett arbete som skulle ta mycket längre tid för en handläggare.
– Det är fantastiskt, vi har verkligen visat att det går. För roboten tar det i snitt en minut att göra allt, säger Eleonore Schlyter, enhetschef på Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg, i en intervju med Sveriges Radio.
Detta har resulterat i att biståndshandläggarna har blivit färre och fler resurser har istället lagts på att få ut fler människor i arbete. Redan nu har automatiseringen gett resultat. Många som tidigare levt på ersättning från a-kassan har nu kommit ut i arbete.
Socialdirektörer från flera kommuner runt om i Sverige har rest till Trelleborg för att lära sig mer om algoritmen som används.

Algoritmer kan användas för att få nyanlända i arbete

Det har även visat sig att automatisering kan vara av stor betydelse när det kommer till flyktingmottagande. På Stanford University i USA har man undersökt vad en algoritm kan göra för att få ut fler asylsökande i arbete. Det visade sig att språkkunskaper och utbildning ökade chansen till ett jobb, men även var i landet man som flykting bosätter sig kommer ha stor betydelse. Vissa kunskaper kunde leda till ett jobb på ett ställe medan det inte ledde till något jobb på en annan plats. Att låta roboten välja bostadsort åt den som kommer som flykting visade sig vara ett tillvägagångssätt som fick fler i arbete, skriver tidskriften Science.
Kunskapen kan även vara av nytta i Sverige. Idag tar det ofta flera år innan nyanlända kan försörja sig själva. Men med hjälp av algoritmer kan det alltså gå att korta ned den tiden. Det skulle vara en vinst för både det svenska samhället och den enskilda individen.