svetsare arbetar i verkstadArbetsmarknadsutbildningarna inriktar sig framför allt mot mansdominerade yrken. Ett av LO:s krav till regeringen är att kvinnodominerade yrken ska få samma möjlighet till statlig finansiering. Foto: Dusan Petkovic/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

De senaste åren har allt färre arbetssökande deltagit i yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar. LO kräver nu mer statliga resurser för att öka deltagarantalet och hantera den rådande bristen på arbetskraft, skriver Arbetet.

Det första halvåret av 2019 var det 7 000 arbetslösa som deltog i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar. Dessa utbildningar är korta, arbetsförberedande kurser för arbetssökande och inriktar sig mot yrken som exempelvis busschaufför, svetsare och VVS-montör.

Antalet deltagare har sjunkit under många år, och särskilt under 2018 och 2019 har det skett en kraftig minskning. Nu kräver den fackliga organisationen LO att regeringen budgeterar mer pengar till dessa arbetsmarknadsutbildningar för att öka deltagarantalet.

Arbetsmarknadsutbildningen behöver mer resurser för att öka sysselsättningen

Adnan Habibija är utredare på LO inom arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Han lyfter att det råder brist på utbildad arbetskraft, vilket hämmar såväl tillväxten som sysselsättningen.

– Arbetslösa får inte lika mycket rustande insatser jämfört med på 1970-, 80- och 90-talen. Då understeg antalet personer i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning aldrig 20 000 som årsgenomsnitt, säger Adnan Habibija till Arbetet.

Från arbetsgivarnas sida håller man med om LO:s förslag. Andreas Åström, som är näringspolitisk chef på Almega, säger att arbetsmarknadsutbildningar har varit ett bra verktyg för att minska arbetslösheten hos nyanlända och människor med begränsad utbildningsbakgrund.

LO vill att 30 000 personer ska få gå arbetsmarknadsutbildning

Nu vill LO att resurser sätts in för att 30 000 personer ska få gå arbetsmarknadsutbildningar.

Dessutom vill man åtgärda den ojämställdhet som råder i utbildningarna, eftersom de statligt finansierade utbildningarna oftast riktar sig mot mansdominerade yrken. LO vill därför att även vuxenutbildningar inom kvinnodominerade yrken ska bli lika tillgängliga som arbetsmarknadsutbildning.

En viktig budgetfråga enligt arbetsmarknadsministern

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson håller med om att mer resurser behövs till arbetsmarknadsutbildningen.

– Det är ett allvarligt läge för vi har inte tillräckliga resurser i dag till varken arbetsmarknadsutbildningen eller annan arbetsmarknadspolitik, så det blir en viktig budgetfråga framåt.

Däremot säger hon nej till kravet på 30 000 deltagarplatser, med hänvisning till att behovet bör styra snarare än volymen.