analyschef annika sundén, arbetsförmedlingen, och vuxen person som antecknar vid skolbänkAnnika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, vill se mer vuxenutbildning och subventionerade anställningar för att lösa långtidsarbetslösheten. Foto: Lina Siksjö/vanliga-fragor/arbetsformedlingen-a-kassa och panitanphoto/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Antalet långtidsarbetslösa i Sverige har ökat för första gången på länge. Det visar Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösheten under oktober månad, i en jämförelse med siffrorna från förra året. Utbildning och subventionerade anställningar är några saker som krävs för att fler ska komma i arbete, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten ökar i allt högre takt, enligt månadens verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen. På ett år har det blivit 17 000 fler som är inskrivna på arbetsförmedlingen, och siffran är i dag 358 000 arbetslösa.

Men för första gången på 16 månader har också långtidsarbetslösheten blivit högre. I månadsskiftet oktober-november var det 148 000 personer som varit arbetslösa i minst ett år. Det är 2 000 fler långtidsarbetslösa än samma tid förra året. 

Flera orsaker till ökningen

Annika Sundén är analyschef på Arbetsförmedlingen. Hon ser flera orsaker till det ökande antalet långtidsarbetslösa.

– Att långtidsarbetslösheten ökar hänger samman med avmattningen i ekonomin, men också med att färre har subventionerade anställningar.

Hon menar att personer som har en svagare ställning på arbetsmarknaden löper större risk för att bli utan jobb en längre tid. Det kan till exempel handla om personer utan gymnasieutbildning, arbetslösa över 55 år och personer som är födda utanför Europa.

Vuxenutbildning och subventionerade anställningar behövs

Antalet inskrivna som har svårt att få något fäste på arbetsmarknaden har blivit 7 000 fler det senaste året, och ligger nu på 267 000 personer.

90 procent av de långtidsarbetslösa har svårt att konkurrera om jobben, menar Annika Sundén. För att råda bot på detta krävs flera olika insatser. Annika Sundén vill dels se mer vuxenutbildning för att fler ska få större chanser till jobb. Det behövs också mer av olika slags subventionerade anställningar, det vill säga anställningar där staten finansierar en del av lönen, anser hon.