arbetsförmedlingens logotyp på husfasadNu börjar uppsagda anställda lämna Arbetsförmedlingen, vilket påverkar stressnivån och arbetsbelastningen hos den personal som är kvar. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Situationen för de anställda på Arbetsförmedlingen förväntas bli värre till hösten. Det varnar fackförbundet ST:s representant för. Såväl arbetet som stressnivån hos personalen påverkas av konsekvenserna av nedskärningarna, skriver Arbetet.

I år har 3 000 anställda på Arbetsförmedlingen blivit uppsagda eller lämnat myndigheten, av de totalt 13 000 som arbetat där tidigare. Detta med anledning av att mer än hälften av de lokala kontoren ska läggas ner, närmare bestämt 130 stycken.

Trots detta kommer nedskärningarna på myndigheten att få fler konsekvenser, något som kvarvarande personal kommer att märka av allt mer under hösten. 

Hög stress hos personalen när uppsagda kollegor börjar försvinna

Fredrik Andersson är ordförande för fackförbundet ST:s avdelning inom Arbetsförmedlingen. Han säger att stressnivån hos personalen i nuläget är mycket hög.

– Många av de som har blivit uppsagda har inte gått än, men nu börjar de försvinna. Det är klart att man inte kan förlora flera tusen kollegor utan att det blir effekter, säger Fredrik Andersson till Arbetet.

På grund av oron för framtiden är det många anställda som ser sig om efter nya jobb, både bland chefer och arbetsförmedlare. 

Bemanningsbristen har minskat kontorsverksamheten

Även arbetet på kontoren har drabbats av nedskärningens konsekvenser. Framför allt på mindre orter har många kontor behövt hålla stängt under sommaren på grund av bemanningsbrist, berättar Fredrik Andersson.

Arbetsförmedlingen har behövt sänka målsättningen rejält för hur många långtidsarbetslösa och nysvenskar som kan ta del av extratjänster.

Myndigheten hade också haft betydligt mindre kontakter med arbetsgivare under våren än tidigare. Det första halvåret skedde 29 000 arbetsgivarkontakter per månad, vilket är en minskning med 28 procent jämfört med föregående år.