Närbild på person som fyller i avtal.Antalet felaktiga utbetalningar från a-kassan har gått ner under 2021 och 2022, enligt en undersökning som IAF har gjort på uppdrag av regeringen. Foto: Chinnapong/Shutterstock.com

A-kassa

Enligt en undersökning som IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, har gjort på uppdrag av regeringen har antalet felaktiga utbetalningar från a-kassan minskat och andelen ersättningstagare med återkrav ökat. Myndigheten menar att detta kan vara en effekt av a-kassornas stärkta kontroller, skriver Publikt.

IAF har undersökt hur a-kassorna har arbetat för att motverka felaktiga utbetalningar under 2021 och 2022. De har även granskat hur a-kassorna har nyttjat de extra 20 miljoner kronor som regeringen betalat ut i syfte att förbättra kontrollerna. 

Det preliminära resultatet av undersökningen tyder på att antalet felaktiga utbetalningar faktiskt har gått ner jämfört med den senaste mätningen. Enligt IAF tyder detta på att de stärkta kontrollerna har haft verkan.

Kontrollerna har haft varierande effekt

Men IAF påpekar att effekten av a-kassornas kontroller varierar. En orsak till det är enligt IAF att a-kassorna är beroende av att de ersättningsansökande själva lämnar in de uppgifter som a-kassan efterfrågar. IAF menar att kontrollerna skulle kunna vara ännu mer effektiva om a-kassan fick hålla inne ersättning under en pågående ersättningsperiod.

20 miljoner var inte tillräckligt för att förstärka bemanningen

Enligt IAF:s undersökning verkar det inte som att de 20 miljonerna från regeringen räckte för att stärka a-kassornas bemanning. Bidraget har främst gått till att utöka kontrollerna mot arbetsgivardeklarationer hos Skatteverket och till utbildningsinsatser.

På initiativ av Sveriges a-kassor har 20 procent av respektive a-kassas bidrag gått till gemensamma insatser för att förbättra kontrollarbetet. 

Vad baseras undersökningen på?

Undersökningen baseras på information från Sveriges a-kassor och en enkät som besvarats av samtliga a-kassor i landet. Till undersökningsunderlaget hör även en enkät som IAF skickade ut under en pågående undersökning gällande kassornas interna kontroll och styrning.