Kvinna bär en kartong med sina tillhörigheter som hon haft på sitt arbete.Coronapandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden och antalet långtidsarbetslösa har ökat enormt under det senaste året. Pandemin har lett till att nya grupper riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet där jobb inom vissa yrken inte kommer att finnas i samma utsträckning som innan pandemin. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Varje vecka ökar antalet långtidsarbetslösa med flera tusen. Om antalet arbetslösa fortsätter att öka kommer vi snart att passera 200 000 som varit utan arbete i ett år, skriver SvD Näringsliv.

Pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden och i slutet av mars hade 182 000 personer varit utan arbete i minst ett år. Det är 29 000 fler personer än vad det vanligtvis är. Men den siffran är gammal och i mitten av april har ytterligare 5 000 personer blivit långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingens analyschef, Annika Sundén.

Ett år sedan pandemin slog ut flera arbeten

Nu är det ganska exakt ett år sedan pandemin slog hårt mot företag som fick säga upp sin personal. Antalet personer som varit arbetslösa mellan sex och tolv månader uppgår i dag till över 100 000. Enligt Annika Sundén finns det en stor risk att antalet långtidsarbetslösa kommer att öka och överstiga 200 000 personer i år.

Det höga antalet personer som varit arbetslösa så pass länge riskerar att medföra en ännu högre bestående arbetslöshet även om vi skulle gå mot en högkonjunktur. De kan leda till att arbetskraftsbristen ökar snabbare samtidigt som den höga arbetslösheten kommer att bestå.

Nya grupper riskerar hamna i långtidsarbetslöshet

Coronapandemin har lett till att nya grupper riskerar hamna i långtidsarbetslöshet även fast de har gymnasieutbildning och färska jobberfarenheter, men där de jobben troligtvis inte kommer att komma tillbaka i samma utsträckning innan pandemin. Det blir därför allt viktigare med arbetsmarknadsutbildningar eller andra utbildningsinsatser.

Satsar 448 miljoner kronor för att motverka långtidsarbetslöshet

För att motverka långtidsarbetslösheten som förorsakats av pandemin har regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet enats om att satsa 448 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. På så vis ska arbetslösa få stöd genom matchningstjänster, introduktionsjobb eller extratjänster. 

Arbetsförmedlingen har även efterfrågat flexiblare studiemöjligheter med flexiblare studiestart vid flera tider på året och kortare utbildningar. 

Arbetslösheten väntas bli mindre än tidigare prognos

Men allt är inte nattsvart. De som blivit av med sitt arbete nyligen har lättare att komma in i arbetslivet igen. Det finns arbete både inom vården, skolan och industrin. Enligt Annika Sundén ser det mer positivt ut nu än vad det har gjort tidigare. Toppen är passerad och enligt Annika Sundén spås arbetslösheten landa på mellan 8,3 och 8,5 procent i snitt i år.