Stefan Lövfen, Statsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Politik

I sitt sommartal gav Stefan Löfven (S) löftet som innebär att 90 procent av kommunanställda ska ha tillsvidareanställning. Samtidigt visar siffror att antalet tillsvidareanställningarna sjunker som mest i de röda kommunerna, skriver Arbetet.

Vallöftet om att 90 procent av de kommunanställda inom de röda kommunerna ska ha tillsvidareanställning presenterades under Löfvens sommartal i Norrtälje. Även de som utbildar sig till undersköterskor ska garanteras tillsvidareanställningar. Trots löftet visar redovisade siffror att tillsvidareanställningarna minskar som mest i de röda kommunerna.

Trots Löfvens löfte ligger siffrorna långt under målet

Tittar man närmare på siffrorna gällande tillsvidareanställningar runt om i Sverige är det ingen av kommunerna som lyckats ta sig upp till 90 procent. Enligt siffror redovisade av SKL i slutet av 2017 ligger majoriteten av kommunerna en bra bit ifrån målet.
Bland de 65 kommuner som undersöktes var det endast fem röda kommuner där antalet tillsvidareanställda inom kommunen kom över 80 procent.
För de högerstyrda partierna var den två kommuner av 48 som kom över 80 procent.

Tillsvidareanställningarna minskar mest i de röda kommunerna

Siffrorna från SKL visar också på att alla Sveriges kommuner har drabbats av ett nedåtgående antal tillsvidareanställningar. För hela landet innebär det en snittminskning med två procent, till 76 från tidigare 78 procent.
Men trots att tillsvidareanställningarna sjunker i antal i alla Sveriges kommuner, finns den största minskningen bland de röda kommunerna. Bland de 20 kommuner som drabbats hårdast av minskningen i slutet av 2017 fick SKL fram att 15 av dem var vänsterstyrda.

Fler tillsvidareanställningar ska minska visstidsanställningarna

Att SKL har kunnat se en för Sverige generell minskning av tillsvidareanställningar inom kommunerna beror enligt dem på högre andel sjukfrånvaro samt tidigare anställda som gått i pension. Situationer som kommunerna löser med tillfälliga anställningar.
Lena Micko (S), är ordförande för SKL och menar att det huvudsakligen är de röda kommunerna som tar initiativen till att skapa fler tillsvidareanställningar, säger hon till Arbetet. Hon menar också att jobbet mot ett ökat antal tillsvidareanställningar kommer i längden minska mängden visstidsanställningar.