Arbetsmarknad

För regeringen är uppdraget om att höja sysselsättningsgraden bland nyanlända och unga arbetslösa en högt prioriterad fråga. Nu förlängs uppdraget till 28 februari 2021 som ett resultat av det goda samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner.

Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner har jobbat tillsammans för att erbjuda insatser till nyanlända och unga arbetslösa inom en 90-dagars period. Dua, Delegationen för unga och nyanlända till arbete, har skapat en grund för en mer strukturerad samverkan kommuner och Arbetsförmedlingar, en organisering som Regeringen vill fortsätta gynna.

Man vill använda redan existerande resurser och minska långtidsarbetslösheten

Att få ut nyanlända i arbete, främst kvinnor, och unga arbetslösa fortsätter vara en högt prioriterad fråga för Regeringen. Arbetsförmedlingens och kommunernas goda samarbetsförmåga spelar en stor roll och likaså användandet av befintliga resurser för att nå önskade resultat. Ett annat mål är att ta nyanlända ur långtidsarbetslöshet och in i arbetslivet för vidare etablering.
För att leva upp till målen har regeringen i dagarna valt att förlänga tiden på uppdraget. Ett beslut som redovisades under regeringssammanträdet den 17 maj. Arbetsförmedlingen tillsammans med Sveriges kommuner har nu till år 2021 på sig att visa på ytterligare goda resultat.

70 procent av kommunerna menar att behovet av stöd fortfarande är stort

Dua ser beslutet om fortsatt stöd från regeringen som ett positivt steg i rätt riktning. Många av de svenska kommunerna är fortfarande i stort behov av stöd, i en enkät genomförd under 2017 svarade 70 procent av kommunerna att behovet av stöd är fortsatt stort.
Nu hoppas både regeringen och Dua på att utvecklingen ska fortsätta framåt i samma takt som tidigare och inte stanna av. Fram tills nu har det tagits fram 617 jobbspår i 214 kommuner.
Det fortsatta arbetet kommer fokuseras kring utvecklingen av de lokala jobbspåren. Men stort fokus ska även läggas på de individer som behöver extra stöd för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden samt fortsatta samarbeten näringslivet inom den privata sektorn.