Kvinna i röd dräkt sitter på en av fyra stolar med ett papper i handen och sin portfölj på stolen bredvid.Nu pågår Arbetsförmedlingens reform av Stöd och matchning, som fått namnet Rusta och matcha, där fristående aktörer förmedlar jobb till arbetssökande. Detta är ett steg i att privatisera förmedlingen av jobb, och reformen ska vara klar under andra halvan av 2022. Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen kommer under våren att införa en ny modell som innebär att fler orter i landet kommer få privata jobbförmedlare. För Arbetsförmedlingen är det ett viktigt steg i sin förändring som de just nu genomgår och som ska vara klar under andra halvan av 2022, skriver Arbetet.

För drygt två år sedan målade januaripartierna upp sitt avtal där en av punkterna var att fristående aktörer ska sköta större delen av jobbförmedlingen medan Arbetsförmedlingen ska fokusera på annat som till exempel att kontrollera aktörerna.

Fristående aktörer ska förmedla arbeten

Arbetsförmedlingen har arbetat vidare på lösningen Stöd och matchning för de fristående aktörer som redan finns. Den nya tjänsten fick namnet Kundval rusta och matcha och startade redan i mars förra året. Nu pågår arbetet med att utöka tjänsten med fler fristående aktörer som ska förmedla jobb till arbetssökande. 

Arbetsförmedlingens reform ska vara helt klar under andra halvåret 2022 enligt ett regleringsbrev till myndigheten från regeringen. Detta är ett steg i att privatisera förmedlingen av jobb.

Tanken är att Rusta och matcha ska kommuniceras till allmänheten i mars. Men det är ännu inte klart på vilka orter i landet det kommer att starta. Myndigheten behöver säga upp avtalen för den gamla tjänsten Stöd och matchning innan de kan införa den nya tjänsten Rusta och matcha. 

Upphandlingsformen har fått kritik

Upphandlingsmodellen som används för tjänsten görs enligt lagen om valfrihetssystem och lov-upphandlas. Skillnaden mellan lagen om offentlig upphandling och denna upphandling är att det inte väljs ut någon separat aktör. Alla som kan uppfylla kraven får delta trots att regeringen lovade att det inte skulle ”vila på lov”.

Men upphandlingen har fått kritik från Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet. Mats Green, Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, har skrivit i en debattartikel att tidigare erfarenheter har visat att det är väldigt svårt att följa upp kvaliteten hos alla utförare. 

Även Ali Esbati, riksdagsledamot (V), har kritiserat lov-upphandlingen bland annat i debatter mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Men Eva Nordmark har sagt att hon tycker att den modellen som är mest lämplig ska väljas utifrån hur situationen ser ut.