Arbetsmarknad

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att befinna sig i en stark utvecklingskurva. Det visar en ny prognos från Arbetsförmedlingen som menar att sysselsättningen kommer att öka med 145 000 nya jobb under 2018 och 2019.

Enligt Arbetsförmedlingens nylanserade prognos fortsätter arbetsmarknaden i Sverige att befinna sig i ett uppsving. Företagen ser optimistiskt på den framtida arbetsmarknaden och man planerar för att ta emot fler anställda.

Sysselsättningsgraden 2019 väntas ligga på 79 procent

Under 2018 räknar man med att anställningsgraden visar på en ökning med 78 000 personer mellan 16-64 år. En siffra som förväntas utgöras av 67 000 personer under 2019.
Siffrorna visar på att sysselsättningsgraden under 2019 kommer ligga på 79 procent.

Jobbtillväxten fortsätter vara stark för både utrikes och inrikes födda

Prognosen visar även att ökningen inom sysselsättningen under 2018 och 2019 gäller för både utrikes och inrikes födda.
Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, menar att utrikes födda utgör en stor anledningen till att företagen får möjlighet att växa. Majoriteten av arbetslösa utgörs av utrikes födda men under 2019 räknar man med att 7 av 10 av jobben kommer gå till utrikes födda.
Under 2017 utgjordes tillväxten av jobb inom vård, utbildning, omsorg och privata tjänster till 90 procent av utrikes födda. De stod även för hela jobbtillväxten inom industrin.

Samtidigt väntar man sig små förändringar gällande arbetslösheten

Trots att Arbetsförmedlingen räknar med 145 000 nya jobb under 2018 och 2019 visar prognosen att förändringarna i arbetslösheten kommer vara relativt små. Många av dem som kommer ta del av de nya jobben har stått en bra bit utanför arbetsmarknaden, till exempel nyanlända.
I en jämförelse mellan utrikes och inrikes födda förväntas arbetslösheten vara fortsatt större bland utrikesfödda. Bland inrikes födda kommer arbetslösheten fortsätta öka under 2019 enligt prognosen. Arbetslösheten i år kommer att minska till 6,4 procent och under 2019 förväntas den ligga på 6,5 procent enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar.
Mikael Sjöberg menar att trots den fortsatt starka jobbtillväxten kan man inte utesluta det faktum att många fortfarande står utanför den svenska arbetsmarknaden. Vilket i synnerhet gäller personer med en kort utbildning. Lösningen ligger i att arbetsgivare minskar kraven på utbildning och arbetslivserfarenhet.