tre rekryterare skakar hand med ny medarbetare efter jobbintervjuArbetsförmedlingen rekryterar för att kunna hjälpa fler uppsagda tillbaka i jobb. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen rekryterar 400 nya medarbetare som under det kommande året ska förstärka myndighetens insatser till dem som blivit arbetslösa under pandemin. Framför allt kommer myndigheten att hjälpa inskrivna att ställa om till nytt arbete genom att anvisa till matchningstjänster.

Som vi alla vet befinner sig Sveriges arbetsmarknad och ekonomi i en kris, orsakad av covid-19-pandemin som fortfarande råder. Situationen har lett till ett stort antal varsel och uppsägningar, och antalet arbetslösa ligger fortfarande på rekordhöga nivåer.

Arbetsförmedlingen väntar sig ingen vändning av arbetslösheten förrän i början av nästa år, och fram till dess förväntas arbetslösheten bara fortsätta öka.

Behövs fler händer för att klara krisens utmaningar

För att kunna ge snabbare stöd åt dem som förlorat jobbet under pandemin förstärker nu Arbetsförmedlingen sin personalstyrka. 400 nya medarbetare kommer att tillkomma till myndigheten framöver.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar berättar att de har ett hårt arbete framför sig för att klara krisen, som innebär stora utmaningar för alla arbetsmarknadens parter.

– För att vi ska klara vår del i att ta Sverige ur krisen behöver vi fler händer, säger hon i ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

Bättre förutsättningar att förkorta omställningstiden till nytt arbete

De nyanställda kommer främst att arbeta på myndigheternas regionala kontor. De flesta kommer att ha arbetsuppgiften att fatta beslut om att anvisa arbetssökande till leverantörer av matchningstjänster.

På så sätt kommer myndigheten att ha bättre förutsättningar för att hjälpa arbetssökande tillbaka i jobb, och på kortare tid. Målet är att korta ner omställningstiden till de jobb som finns att söka just nu, och även jobb som kommer att finnas kvar efter att krisen är över, menar Maria Mindhammar.

Alla de 400 anställningarna kommer att vara tillfälliga, och vara som längst till juli 2021. Det beror på att Arbetsförmedlingen har en mycket osäker budget inför nästa år och alltså inte kan erbjuda någon mer långsiktig anställning.