Foto: Pressbild/Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen har på uppdrag av regeringen inlett arbetet mot att hitta en ny matchningsmodell. Den nya modellen ska hjälpa personer som behöver etablera sig på den svenska arbetsmarknaden att få ett så kallat etableringsjobb. För att lösa uppgiften jobbar Arbetsförmedlingen med externa aktörer för att genomföra uppdraget.

Den andra juni meddelade regeringen att man gett Arbetsförmedlingen uppgiften att utveckla en ny matchningsmodell. Arbetet med att göra de så kallade etableringsjobben ett effektivt sätt för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden har pågått sedan mars.
En viktig del i att göra etableringsjobben effektiva är att kunna matcha de arbetssökande med arbetsgivare. Av denna anledning samarbetar nu Arbetsförmedlingen med externa aktörer för att på bästa sätt kunna genomföra uppdraget som de tilldelats.

Arbetsförmedlingen samarbetar med externa aktörer

I den nya matchningsmodellen spelar de externa aktörerna en stor roll. Aktörerna som i huvudsak består av större aktörer på arbetsmarknaden ska spela en viktig roll i att filtrera ut den kompetens som finns hos Arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger i ett utlåtande att den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Hon påstår även att det samarbete som nu inletts med arbetsmarknadens parter visar på den styrka som finns i den svenska modellen.
Huruvida satsningen verkligen kommer att innebära det kraftbesked som utlovas återstår att se. Troligtvis kommer dock satsningen att innebära att Arbetsförmedlingens arbete blir mer kopplat till arbetsmarknadens faktiska behov av arbetskraft.

Etableringsjobben ett viktigt projekt för regeringen

Med den ökade invandringen och långtidsarbetslösa som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden har etableringsjobben snabbt blivit en viktig fråga. Etableringsjobben är i sin utformning tidsbegränsad, vilket innebär att de enbart pågår i två år, med förhoppningen att de därefter ska leda till en tillsvidareanställning.
Genom en förbättrad matchningsprocess hoppas nu regeringen att erbjuda mer stöd till de arbetsgivare som väljer sig att använda sig av denna arbetskraft. En bättre matchningsprocess bör rimligtvis även leda till att flera etableringsjobb leder till en fast anställning, vilket också är förhoppningen.