Kollage med Pia Ackmark och flagga på Arbetsförmedlingens loggaArbetsförmedlingens Pia Ackmark fanns med på SKL:s årliga konferens. Foto: Pressbild/ Lina Siksjö och Peter Kroon

Arbetsmarknad

När närmare hälften av Arbetsförmedlingens operativa personalstyrka ska varslas riskerar flera av de påbörjade arbetsmarknadsprojekten att avslutas tidigare än det var tänkt. Under SKL:s årliga konferens varnar myndigheten för att arbetsmarknadspolitiken nu präglas av ”ideologisk” privatisering, det skriver Dagens Arena

Spänd samtalstämning under SKL:s årliga konferens

Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, konferens som hålls varje år har blivit en samlingsplats för kommunrepresentanter, arbetsförmedlare och aktörer från arbetsmarknadspolitiken. I konferensens första samtal möttes SKL:s sektionschef för arbetsmarknad och utbildning och Arbetsförmedlingens Pia Ackmark, direktör inom verksamhetsområde arbetsgivare. 

Samtalet fokuserade på frågan om hur Arbetsförmedlingen ska kunna samverka med kommunerna när arbetsmarknadspolitiken har lagts om radikalt och lett till att 132 arbetsförmedlingskontor kommer att försvinna. I samtalet menar Pia Ackmark att det är viktigt med ett bra samarbete, medan Leif Klingsjö visade på sitt ogillande när det kommer till regionernas och kommunernas ökade ansvar för arbetsmarknadsinsatser. 

– Läget är allvarligt, inte för våra kommuner eller Arbetsförmedlingen, utan för de arbetslösa, sa Leif Klingensjö under samtalet på SKL:s årliga konferens.

Kommunerna har inget intresse av att överta statens arbetsmarknadspolitik

Lars Klingensjö menar vidare att kommunerna inte vill överta statens arbetsmarknadspolitik. 

– Kommunerna har inget intresse av att ta över arbetsmarknadspolitiken från staten, men vi sitter ju med Svarte Petter, när ni drar ned 5 miljarder på åtgärder och personal, fortsatte han.

Pia Ackmark menar i stället att nedskärningarna inte är Arbetsförmedlingens förtjänst. 

Digitalt övertag är inte lösningen

I takt med att Arbetsförmedlingens kontor försvinner på flera platser runt om i landet kommer verksamheten ersättas med digitala lösningar. Det ställer sig SKL:s Leif Klingensjö kritisk mot. Han menar att det krävs nära kontakt med arbetslösa och inte några digitala lösningar.

Pia Ackmark håller med Klingensjö men vill också betona att utvecklingen beror på att en stor del av personalstyrkan kommer att försvinna. Hon anser därför att det är viktigt med ett bra samarbete mellan Arbetsförmedlingen och SKL.

Klingensjö menar att Arbetsförmedlingen inte kan avbryta sina projekt hur som helst

Ett resultat av Arbetsförmedlingens drastiskt minskade personalstyrka är att pågående arbetsprojekt kommer att behöva avbrytas. Klingensjö menar att om projekten avbryts kommer ansvaret i stället att läggas på kommunerna. Pia Ackmark svarar med att personalbristen resulterar i avslutade projekt. 

– Vi måste kanske prioritera projekt som det är volym i, och specificera vad vi ska rikta projekten mot. Det kan handla mer om regionala och nationella projekt, än lokala.

Ackmark menar vidare att Arbetsförmedlingens ombildning är en del av förändringsarbetet som sattes igång redan 2014 och som beräknades vara klart år 2021.