arbetsförmedlingens flagga och annika sundén, analyschefArbetsförmedlingen förutspår en god arbetsmarknad under 2020, menar analyschefen Annika Sundén. Foto: Peter Kroon/vanliga-fragor/arbetsformedlingen-a-kassa och Lina Siksjö/vanliga-fragor/arbetsformedlingen-a-kassa

Arbetsmarknad

Efter en lång period av minskande arbetslöshet vände trenden förra året till ökande antal arbetslösa. Enligt Arbetsförmedlingens statistik för december gäller ökningen alla grupper av arbetslösa. Framöver ser dock prognosen god ut för den som söker jobb.

Under året 2019 bröts den långtgående trenden av minskad arbetslöshet, och i stället ökade antalet arbetslösa som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Dit räknas både så kallade öppet arbetslösa, som aktivt söker jobb och står till arbetsmarknadens förfogande, och de som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.

Fler arbetslösa i december jämfört med förra året

Vid årsskiftet var det drygt 29 000 fler arbetslösa än i december förra året, totalt 374 000 personer. Arbetslöshetsnivån låg därmed på 7,4 procent, det vill säga 0,4 procentenheter fler än samma period 2018.

Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén beror ökningen på en avmattning i ekonomin, samtidigt som den tillgängliga arbetskraften ökar.

– Det hänger samman med färre nya jobb samtidigt som fler söker arbete, säger hon i ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten ökade bland alla grupper

Ökningen av arbetslösheten gäller på bred front, både för män och kvinnor och för inrikes- och utrikesfödda. Det finns inte heller någon markant skillnad mellan olika utbildningsnivåer. Bland ungdomar mellan 18 och 24 år var det 9,2 procent som var arbetslösa.

Geografiskt sett var det bara Hallands län som hade en oförändrad arbetslöshetsnivå från förra året. I alla andra län ökade arbetslösheten.

Antalet långtidsarbetslösa ökade också under förra året. Det gäller framför allt dem som har varit arbetslösa allra längst, det vill säga två år eller ännu längre.

God prognos inför framtida arbetsmarknad

Den nuvarande prognosen för arbetsmarknaden är god, enligt Arbetsförmedlingen. Behovet av arbetskraft som minst har gymnasieutbildning kommer fortsätta att vara stort.

– Under de senaste åren har jobbtillväxten historisk sett varit stark, och dämpas nu från höga nivåer, kommenterar Annika Sundén.