Blurrad bild på elever i examenslokal som skriver prov.Blir man arbetslös är möjligheten att få ett nytt jobb betydligt större med en utbildning i ryggen, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Foto: panitanphoto/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen har sett att arbetslöshetsnivån är betydligt högre bland personer som saknar gymnasieutbildning än bland personer som har gymnasial och eftergymnasial utbildning. Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör sätter detta fingret på vad de behöver fokusera mer på framöver.

331 000 personer var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet av augusti, enligt myndighetens senaste statistik. Det är en minskning med cirka 5 000 personer jämfört med augusti 2022, men däremot en mindre uppgång jämfört med juli i år.

För tidigt för att prata om ett skifte

Eva Samakovlis, Arbetsförmedlingens analysdirektör, menar att det ännu är för tidigt för att börja prata om ett skifte eftersom ökningen bara gäller den månaden. 

– Men vi följer utvecklingen noga och vår senaste prognos säger att arbetslösheten kommer öka ytterligare i år, säger hon i ett pressmeddelande.

Utbildning innebär större möjligheter till jobb

Det är tydligt att utbildning är av stor vikt för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Enligt Arbetsförmedlingens siffror ligger arbetslöshetsnivån bland personer utan gymnasieutbildning på 20 procent, vilket kan jämföras med 5 procent för personer med gymnasieutbildning och 4 procent för personer med eftergymnasial utbildning.

Visar vad Arbetsförmedlingen behöver fokusera på

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar menar att dessa siffror visar vad de behöver lägga mer fokus på framöver. De behöver helt enkelt få fler att utbilda sig, och i det arbetet är deras samverkan med kommunerna en otroligt viktig del, sammanfattar Mindhammar.