Arbetsmarknad

Inom vissa yrkesområden är det idag mycket svårt att få jobb. Men det finns även yrken som är väldigt eftertraktade de kommande åren. Arbetsförmedlingen har sammanställt en lista som visar vilka yrken som kommer vara mest efterfrågade de närmsta åren.

Många yrken ger goda chanser till anställning

Arbetsförmedlingen har listat framtidsutsikterna för 200 yrken och det är rekordmånga som ger goda chanser till anställning. Enligt Arbetsförmedlingen handlar det om hela 80 procent av de undersökta yrkena. Det framgår dock att utbildning är viktigt. Först och främst krävs gymnasieutbildning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, men många yrken som kommer vara i behov av att anställa personal är sådana som även kräver högskoleutbildning.

Skolan och sjukvården är i akut behov av personal

Det framgår tydligt att det är inom skolan och hälso- och sjukvården som arbetsmöjligheterna är som allra störst. Här är Arbetsförmedlingens lista över de tio mest efterfrågade yrkena de kommande fem åren.

10. Speciallärare och specialpedagoger. Vill du jobba med barn och barn som är i behov av särskilt stöd kommer du snabbt få anställning.
9. Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård. Dessa yrken kräver legitimation vilket leder till lägre konkurrens. En stor del av de anställda kommer även gå i pension inom bara några år vilket gör personalbehovet ännu större.
8. Röntgensjuksköterskor. Redan idag råder det stor brist på personal inom yrket, och enligt prognosen kommer det var detsamma inom fem år.
7. Mjukvaru- och systemutvecklare. IT-branschen har idag behov av att rekrytera fler och jobbtillväxten väntas öka. Det är hög krav på kompetens inom branschen men då kraven hela tiden förändras blir det svårt att anställa folk.
6.Lärare i yrkesämnen. Då byggbranschen och vårdsektorn expanderar ökar behovet på yrkesutbildade. Det gäller både för gymnasiet och yrkeshögskolan.
5. Lärare. Lärarbristen har varit stor i många år och är det fortfarande i takt med att antalet elever stiger. Många hoppar av sina studier och utbildade lärare byter jobb. Det har helt klart varit svårt att locka folk till yrket.
4. Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. Behovet av att anställa inom byggbranschen är stor och det gäller även ingenjörer och tekniker. För att kunna tillgodose behovet som finns måste utbildningsplatserna öka.
3. Grundutbildade sjuksköterskor. Att befolkningen ökar är faktorn till varför det krävs fler jobb inom hälso- och sjukvården. Yrket lockar inte och därför är det alldeles för få som utbildar sig inom området.
2. Förskollärare. Det yrke som saknas mest i skolorna är förskollärare. Det finns goda jobbmöjligheter både idag och om fem år.
1. Civilingenjör inom bygg och anläggning. I takt med att befolkningen växer efterfrågas fler bostäder. Civilingenjörer är efterfrågade och jobbmöjligheterna är goda.