Man fyller i ett ansökningsformulär för en jobbansökan framför datorn.Arbetsförmedlingens storsatsning på tjänsten Stöd och matchning gav svaga resultat. Samtidigt skapar de nu en liknande tjänst som ska ersätta den förra. Foto: Neomaster/Shutterstock

Arbetsmarknad

Tjänsten Stöd och matchning som Arbetsförmedlingen satsat miljarder på gav inte fler jobb, skriver Arbetet. Nu satsar man i stället på att skapa en ny tjänst, som man hoppas klarar sig bättre.

Enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen har den stora satsningen på programmet Stöd och matchning inte gett de resultat man önskat. Fler har inte fått jobb genom Stöd och matchning än personer som inte deltagit i tjänsten.

Stöd och matchning gav inte resultaten man önskat

Satsningen skulle hjälpa individer att hitta antingen ett arbete eller lämpliga studier, men Stöd och matchning visade endast marginella skillnader mot de som inte deltog i programmet. Samtidigt vill inte myndigheten se satsningen som ett misslyckande.

– Man kan vända på det och konstatera. Det visar sig att det går att köpa kapacitet med samma prestanda som vi själva har. Men jag säger inte att vi är nöjda med att det inte är bättre, säger tillförordnad förvaltningsdirektör och inköpschef på Arbetsförmedlingen, Martin Kruse.

En överraskande upptäckt var att under de närmaste åren efter att deltagarna avslutat Stöd och matchning, så var fler arbetslösa än jämförbara arbetssökande som inte deltagit.

Tappar inte hoppet om matchningsprogram

Nu, under Arbetsförmedlingens stora reform, kommer matchningstjänster vara en pelare för myndigheten. I dag förbereder man för tjänsten Rusta och matcha, som på vissa sätt påminner om Stöd och matchning, inte minst eftersom den nya tjänsten bygger på den gamla. Externa aktörer är exempelvis även i Rusta och matcha en förutsättning.

En av skillnaderna mellan tjänsterna är att deltagare i Rusta och matcha kommer att få en lägre ersättning. I stället kommer de externa aktörerna, företagen som deltar, få en större bonus när deltagarna antingen börjar studera eller får jobb.

Tror mer på Rusta och matcha

Martin Kruse är övertygad om att den nya tjänsten kommer att generera fler jobb än Stöd och matchning. Bland annat pekar han på att de externa aktörerna har mer att vinna på den nya tjänsten.

– Vi har utformat tjänsten med mycket starkare incitament till resultat. Drivkrafterna hos våra leverantörer kommer att vara ännu starkare att få ut personer i jobb, säger Martin Kruse.