Arbetsmarknad

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter ligga bra till med många lediga jobb som behöver tillsättas. Den goda jobbtillväxten gäller ett brett utbud av yrken och nu saknas det arbetskraft inom både privat och offentlig sektor.

Under onsdagen redovisade Arbetsförmedlingen de positiva siffror som präglar arbetsmarknaden i dagsläget. Länsprognoserna har blivit uppdaterade och presenterar arbetsmarknadens hetaste yrken just nu.

Prognosen visar brist på kvalificerad arbetskraft

Listan på yrken där det i dagsläget är störst chans att hitta ett ledigt jobb innehåller bland andra civilingenjörer, sjuksköterskor, förskolelärare och IT-tekniker. Även yrken inom bygg och anläggning behöver kvalificerad arbetskraft.
Annelie Almérus som är analytiker på Arbetsförmedlingen menar att det råder en stor brist på kvalificerad arbetskraft. Arbetssökande med gymnasieutbildning har större chans att etablera sig på arbetsmarknaden än de utan då majoriteten av de behövande yrkena kräver någon sorts utbildning.

Arbeten för högskoleutbildade är en bristvara

Trots kompetensbehovet som just nu råder på den svenska arbetsmarknaden finns det få lediga tjänster inom de yrken som kräver en högskoleutbildning. Det kan handlar om yrken som finansanalytiker, banktjänsteman, chefssekreterare och journalister.
Även för yrken som telefonist, vaktmästare och butikssäljare är arbetsklimatet hårdare.

Många lediga tjänster ger längre rekryteringsprocesser

I och med det stora antalet lediga tjänster på arbetsmarknaden ökar omfattningen gällande rekryteringsprocesserna. De blir allt längre och som ett resultat har arbetsgivare börjat reducera erfarenhetskraven på eventuella arbetstagare.
Enligt Arbetsförmedlingens jobbsökarexpert Ellinor Wassberg beror de sänkta erfarenhetskraven på arbetsgivarnas fokus på att ladda upp inför hösten med en utökad arbetsstyrka. Eftersom arbetsgivarna stöter på svårigheter när det kommer till att hitta personer med rätt kompetens behöver de bli nytänkande.