En bild på två asfaltsläggarePeab Asfalt döms för kollektivavtalsbrott. Foto: Pressbild/Peab

Arbetsmarknad

Peab Asfalt vägrade ge ut lönelistor på sina anställda till förtroendevalda på företaget. De förtroendevalda ville kontrollera att löneavtalet följdes. Tvisten gick till domstol och du har Arbetsdomstolen dömts Peab Asfalt för kollektivavtalsbrott.

Under våren 2016 begärde förtroendevalda på företaget Peab Asfalt ut lönelistor för samtliga anställda. Peab Asfalt nekade med hänvisning till dåvarande personuppgiftslagen, nuvarande GDPR. Man kunde som längst sträcka sig till att lämna ut lönelistor som var avidentifierade men endast för medlemmar från fackförbundet SEKO som var verksamma på företaget.

Det var starten på en lång och utdragen tvist mellan Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier och SEKO. Nu har Arbetsdomstolen tagit ett beslut i fallet och dömt Peab Asfalt för kollektivavtalsbrott.

Vill kontrollera att löneavtalet följs

Anledningen till att de förtroendevalda ville ha ut lönelistorna var för att kontrollera att löneavtalet följdes oavsett om en anställd är medlem i förbundet eller inte.

För Arbetsdomstolen handlade det därför om vad som var viktigast – att värna de anställdas personliga integritet eller att kontrollera att löneavtalet följdes. Arbetsdomstolen kom till slut fram till att det fanns ett intresse av att ta del av uppgifterna.

Beslutet kan få betydelse för framtida tvister

Personuppgiftslagen har ersatts av den nya lagen GDPR men trots det kan fallet få betydelse för liknande tvister i framtiden. Helène Robson som är chefsjurist på Sveriges Ingenjörer menar att det inte finns några större skillnader mellan GDPR och PUL i detta avseendet. 

– Den här domen kan innebära att fler kommer att kräva att det finns sådana tydliga skrivningar i avtalen, säger Helène Robson, till Ingenjören.

Domen skickar dessutom en signal till alla arbetsgivare att möjligheten att kontrollera att kollektivavtalen följs väger tungt i förhållande till arbetstagarnas personliga integritet.