Två män som gör en high five med varandra.Intensivåret ska skapa möjligheter för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Under intensivåret ska det ske regelbunden återkoppling till den nyanlände och arbetsförmedlingen. Efter avslutad praktik får den nyanlände ett arbetsgivarintyg som styrker personens kunskaper. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

För att hjälpa nyanlända att komma in på arbetsmarknaden har regeringen beslutat att det ska utgå ekonomiskt stöd till de arbetsgivare som tar emot personer på intensiv praktik under intensivåret, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I Budgetpropositionen för 2020 har regeringen beslutat att arbetsgivare som tar emot nyanlända på intensiv praktik inom ramen för etableringsprogrammet ska få ekonomiskt stöd. Meningen med intensivåret för nyanlända är att öka deras möjligheter att komma i arbete. 

Intensiv praktik ska hjälpa nyanlända ut i arbetslivet

Nyanlända kvinnor och män ska från och med 15 april 2021 kunna delta i ett intensivår i form av en ny insats som intensiv praktik. Intensiv praktik ska underlätta för nyanlända kvinnor och män att få anställning inom samma bransch eller yrke som de har erfarenhet från sedan tidigare men saknar dokumentation.

Arbetsgivare som erbjuder intensivpraktik har ansvar för att praktiken förbereds ordentligt och att den genomförs på ett strukturerat sätt. Den nyanlände ska ha en utsedd handledare som ska hjälpa den nyanlände att komma in i arbetet.

Under intensivåret ska det ske en regelbunden återkoppling både med den nyanlände och till Arbetsförmedlingen. När praktiken är avslutad ska den nyanlände få ett intyg av arbetsgivaren där det står vilka kunskaper han eller hon har förvärvat. 

Ekonomiskt stöd ska stimulera fler företag att ta emot nyanlända

För att göra det möjligt och för att stimulera företag att ta emot nyanlända har Regeringen beslutat att arbetsgivare som tar emot nyanlända på intensiv praktik kommer att få ekonomiskt stöd.

Det ekonomiska stödet ska förhoppningsvis leda till att fler arbetsgivare vill ta emot nyanlända på praktik. Ersättningen för att ta emot en nyanländ på intensiv praktik ligger på 150 kronor per dag, vilket motsvarar det bidrag som arbetsgivaren i dag får vid arbetsträning. Det innebär en ersättning på 3 300 kronor per månad och för sex månader 19 800 kronor.