Ersättning

Om du förlorat din anställning är det för de flesta aktuellt att få ersättning från a-kassan direkt. En sak som kan hindra detta är dock avsaknaden av ett arbetsgivarintyg. På senare tid har det rapporterats om att många arbetsgivare inte utfärdar ett sådant vilket kan sätta den arbetslöse i ekonomisk kris. För att undvika att detta händer bör du se till att få ett arbetsgivarintyg så fort som möjligt efter avslutad anställning.

Arbetsgivarintyget grund för ersättning från a-kassa

Ett arbetsgivarintyg är ett skriftligt eller elektroniskt dokument som bekräftar flera uppgifter. Dokumentet krävs för att du ska kunna få ersättning från din a-kassa och det är därför aktuellt att få det snabbt efter att anställning upphört. Ett arbetsgivarintyg bekräftar nämligen om du uppfyller villkoren för ersättning från a-kassa. Bland annat anges om du uppfyller huvudregeln av att ha arbetat minst 80 timmar i månaden de senaste tolv månaderna.
Dokumentet är relativt enkelt i sin utformning men nödvändigt för att ersättningen från a-kassan ska ges ut. Det är därför mycket viktigt att arbetsgivaren utfärdar detta intyg så fort som möjligt. Det händer dock att detta inte sker, ibland på grund av lathet eller personlig hämnd mot arbetstagaren.

Arbetsgivare hämnas efter anställningen

Det som har uppmärksammats på senare tid är att flera arbetsgivare är motvilliga att ge ut ett arbetsgivarintyg. Vissa a-kassor tror att detta grundar sig dels lathet men även av en form av personlig hämnd. Eftersom att arbetstagaren inte kan få a-kassa fören intyget är utfärdat kan arbetsgivaren på detta sätt ge de den före detta anställde ekonomiska problem. Trots att arbetsgivaren måste ge ut intyget finns det ingen lag som gör det möjligt att straffa en arbetsgivare som inte gör detta.

Tips! Se till att ett arbetsgivarintyg utfärdas så snabbt som möjligt efter avslutad anställning, exempelvis genom att skriva kontrakt.

För den som vet med sig att arbetsgivaren kan ha personliga skäl till denna typ av hämndaktioner kan det vara klokt att skriva ett avtal om detta. Det innebär att arbetsgivaren förbinder sig till att utfärda ett arbetsgivarintyg inom en viss tid. På det sättet undviker du att hamna i en ekonomisk kris, samtidigt som du underlättar för facket att bedriva påtryckningar. Har du inget sådant kontrakt kan det bli en onödigt lån och kostsam process. Särskilt eftersom du inte kan få din arbetslöshetsersättning utbetald.