Skärm med texten fixa ditt jobbsökande i appen, på ett av arbetsförmedlingens kontor.Även i maj fortsatte arbetslösheten att minska. Dock pekar vissa siffror på att detta snart kan vända. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens statistik gällande arbetslösheten visar på sjunkande siffror även i maj. I slutet av förra månaden var 319 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,1 procent. Det finns dock tecken på att trenden är på väg att vända: fler skriver till exempel in sig som arbetslösa och dessutom ökar antalet varsel.

För ungefär en månad sedan meddelade Arbetsförmedlingen att arbetslösheten var nere på den lägsta nivån på 14 år, och siffrorna fortsatte faktiskt att sjunka även i maj.

I slutet av månaden låg antalet arbetslösa på 319 000 personer, och det motsvarar en arbetslöshet på 6,1 procent. I  maj 2022 var 333 627 personer inskrivna som arbetslösa, motsvarande en arbetslöshet på 6,8 procent

Långtidsarbetslösheten har också fortsatt att minska

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga antalet personer som varit utan arbete i 12 månader eller längre, fortsatte också att minska förra månaden. I maj landade antalet på 139 000 personer, vilket kan jämföras med 164 000 personer i maj förra året.

Finns tecken på att den positiva trenden kommer vända

Dock visar andra siffror i den senaste statistiken att det finns risk för att den positiva trenden är på väg att vända. Troligtvis redan i höst, enligt Arbetsförmedlingens prognos

Nu i maj var det till exempel fler som anmälde sig som arbetssökande, närmare bestämt 28 968 personer, än i maj förra året då samma siffra landade på 27 760. Det var även färre arbetssökande som fick jobb i maj i år jämfört med förra året.

Dessutom ökade antalet varsel om uppsägning rätt rejält. Nu i maj varslades 5 731 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med 2 072 personer i maj 2022.