Hand placerar kub med procenttecken på kub med grön nedåtgående pil bredvid kub med röd uppåtgående pil.Ny statistik visar på fortsatt fallande siffror för arbetslösheten i Sverige. Foto: d.ee_angelo/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Lågkonjunkturen har ännu inte påverkat arbetsmarknaden. Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar nämligen att arbetslösheten fortsatte att falla i mars, både jämfört med föregående månad och mars förra året. Det skriver SvD Näringsliv.

Vi må vara inne i en lågkonjunktur, men än så länge verkar det inte ha några större effekter på arbetsmarknaden. Snarare tvärtom. Enligt Arbetsförmedlingens statistik fortsätter arbetslösheten att falla och antalet varsel håller sig på en relativt stabil nivå.

Fallande siffror jämfört med föregående månad och mars för ett år sedan

I slutet av mars i år landade antalet inskrivna som arbetslösa på 335 000 personer, motsvarande 6,4 procent av landets arbetskraft (mellan 16 och 65 år). I februari låg siffran på 341 000 personer, motsvarande 6,5 procent av arbetskraften. Blickar man tillbaka till mars 2022 var 7,0 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens siffror.

Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen, konstaterar att lågkonjunkturen ännu inte har påverkat arbetslösheten på det stora hela. Han tillägger att behovet av arbetskraft är fortsatt stort.

Fler jobb att söka via Arbetsförmedlingen

Det visar sig även att antalet lediga jobb att söka via Arbetsförmedlingen har ökat. I mars i år fanns det 223 000 lediga jobb, vilket kan jämföras med 207 000 i mars förra året.

Statistiken visar också att det är fler som faktiskt får jobb.

Antalet varsel högre än förra året, men ingen dramatisk försämring

När det gäller antalet varsel är nivåerna förvisso högre nu än under förra året, men det ska inte handla om någon dramatisk försämring. Nu i mars varslades 4 460 personer jämfört med 2 240 personer i mars 2022, men då ska man komma ihåg att detta var under en period med exceptionellt låga varselnivåer.

Enligt Arbetsförmedlingen ser man flest varsel inom tillverkningsindustrin och handeln.