Arbetsmarknad

Vid utgången av februari kunde man se att arbetslösheten har gått från 7,8 procent jämfört med 7,4 procent för ett år sedan. Samtidigt söker fler nyanlända kvinnor jobb. Det visar ny månadsstatistik från Arbetsförmedlingen.

Skillnaden i arbetslöshetsnivå mellan kvinnor och män fortsätter att minska

Efter februaris slut var det 366 000 arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen, 12 000 färre än för ett år sedan. Nedgången i antalet arbetslösa är enligt Arbetsförmedlingen koncentrerad till gruppen män. Där har antalet arbetslösa minskat med 13 000 till 199 000.
Bland kvinnorna blev det istället en ökning med 1 000 från förra året vilket resulterade i att man kom upp till 168 000 arbetslösa kvinnor.
För den öppna arbetslösheten blev det också en minskning i jämförelse med det föregående året. Den uppgick i februari till 193 244 från förra årets 197 211.
Arbetsförmedlingens framtagna siffror visar att skillnaden i arbetslöshetsnivån mellan kvinnor och män minskar. Arbetslösheten är lägre bland kvinnor med 7,0 procent och männen är fortsatt arbetslösa i högre grad med 7,7 procent.
Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén förklarar den lägre arbetslösheten hos kvinnorna.
– Vi har en mycket hög sysselsättningsnivå bland inrikes födda kvinnor. Den utveckling som vi nu ser beror på att fler nyanlända kvinnor skrivs in på Arbetsförmedlingen, kommenterar Sundén på Arbetsförmedlingens hemsida.

Kvinnor är arbetslösa längre än män

Arbetsförmedlingen har i sin nya månadsstatistik för februari sett att många av de arbetslösa har gått utan jobb i mer än ett år. Detta gäller särskilt kvinnor och här har man sett en ökning med 4000, en uppgång till 74 000 under förra året.
Antalet arbetslösa män som har stått utan jobb i ett år eller mer har också ökat. Här har man sett en ökning på 2000 till drygt 81 000 under det förra året.
– Hälften av de nyanlända har låg utbildningsnivå och många nyanlända kvinnor saknar dessutom arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att motivera fler till utbildning och synliggöra den kompetens som kvinnor har. Här är subventionerade anställningar som extratjänsterna viktiga, säger Annika Sundén.