Arbetsförmedlingens skylt på husfasad.Nya siffror från arbetsförmedlingen visar sjunkande arbetslöshet i samtliga svenska län. Foto: Trygve Finkelsen/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens siffror fortsätter arbetslösheten i Sverige att gå nedåt, och man har ännu inte sett några effekter av den stigande inflationen. Allra tydligast minskar arbetslösheten bland ungdomar; den har gått ner från 10,0 procent i maj 2021 till 7,7 i slutet av maj 2022. Det skriver SvD Näringsliv.

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten har minskat i alla län under det senaste året. I slutet av maj var 344 000 personer, det vill säga 6,6 procent av den totala arbetskraften, inskrivna som arbetslösa och det är 78 000 färre än i maj 2021.

Ungdomsarbetslösheten har minskat från 10 till 7,7 procent på ett år

Den tydligaste nedgången ser man bland ungdomar. Från maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,0 till 7,7 procent. Och precis som SvD påpekar råder det i dagsläget stor efterfrågan på arbetskraft, framför allt unga, i branscher som exempelvis restaurang och handel.

Tydlig minskning av långtidsarbetslösheten

Glädjande nog ser man även att långtidsarbetslösheten sjunker. Antalet långtidsarbetslösa ligger nu på 164 000, vilket är 25 000 färre än förra året. Detta gäller dock endast de som varit arbetslösa i över ett år. Antalet personer som varit utan arbete i över två år har däremot ökat med 4 000 och uppgår nu till 98 000.

Lägre arbetslöshet bland utrikes födda

Arbetslösheten bland utrikes födda låg i maj förra året på 19,2 procent, men har nu gått ner till 16,6 procent. Det är ett tydligt framsteg, men jämfört med siffrorna för inrikes födda är skillnaderna fortfarande stora.

Syns ännu inga effekter av svängningarna i ekonomin

I morgon onsdag släpper Arbetsförmedlingen sin sysselsättningsprognos för i år och 2023, vilket kan ge en bra bild av utvecklingen på arbetsmarknaden framöver. Men än så länge verkar inte oron för stigande inflation och sämre ekonomi haft några betydande effekter.