Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I april låg arbetslösheten på 7,1 procent. Föregående år låg den på 7,5 procent. Med en reducering på 0,4 procentenheter från förra året kan man se att arbetslösheten minskat för både inrikes och utrikes födda rapporterar Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

För ett år sedan var 364 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen. I slutet av april i år var 14 000 färre inskrivna. Med en siffra på 350 000 inskrivna har Arbetsförmedlingen nu kunnat konstatera att arbetslösheten fortsätter minska. Arbetsförmedlingens analyschef, Annika Sundén, ser den nuvarande arbetsmarknaden som väldigt stark.
–Vi ser att arbetslösheten sjunker stadigt bland både inrikes och utrikes födda och det går allt bättre för nyanlända. Subventionerade anställningar som nystartsjobb och extratjänster är viktiga vägar in på arbetsmarknaden för den som är ny i Sverige och saknar tillräcklig utbildning eller eget kontaktnät, säger Annika Sundén.

Fler nyanlända har integrerats på arbetsmarknaden

Skillnaden på antalet arbetslösa bland inrikes födda och utrikes födda är fortsatt stor. Antalet inskrivna arbetslösa bland inrikes födda har minskat med 0,3 procentenheter, från 4,0 till 3,7 procent. I exakta siffror blir det en minskning från 156 000 personer till 146 000 personer. Medan antalet inskrivna arbetslösa som är födda utrikes har sjunkit med 4 000 personer och gått från 208 000 till 204 000 personer.
Hittills i år har 4 700 personer utfört Arbetsförmedlingens 90 dagar långa etableringsarbete för ny anlända och skaffat sig ny sysselsättning i form av arbete eller studier. Här har arbetslösheten minskat från 22,1 procent till 20,5 procent

Även ungdomsarbetslösheten minskar

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 år sjunker också. I april förra året låg antalet inskrivna arbetslösa ungdomar på 54 000, i år hade antalet minskat med 7 000 personer och slutade på siffran 47 000 personer.
Därmed har ungdomsarbetslösheten sjunkit från 10,2 procent till 8,7 procent. En total minskning på 1,5 procentenheter.

Fortsatt stor skillnad mellan könen

En fortsatt stor skillnad kan man se även mellan könen. Den fullständiga delen av minskningen av antalet inskrivna arbetslösa utgjordes av männen.