Arbetsförmedlingens namn och logga på tegelvägg.Utvecklingen på arbetsmarknaden varierar stort mellan länen, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Foto: Alexanderstock23/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten var lägre i slutet av juli i år jämfört med samma tid förra året. Siffrorna är däremot högre än i juni, vilket å andra sidan är normalt för säsongen. Man har dock sett att utvecklingen på arbetsmarknaden varierar markant mellan de svenska länen, och att de regionala skillnaderna faktiskt ökar.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror var cirka 330 000 personer inskrivna som arbetslösa i slutet av juli, och det är 10 000 personer färre än i slutet av juli 2022. Jämfört med juni har arbetslösheten däremot ökat något, även om det enligt Arbetsförmedlingen är normalt för säsongen då många utbildningar avslutas och studenter anmäler sig som arbetssökande.

Stor variation mellan länen

Arbetsförmedlingen påpekar dock att utvecklingen på arbetsmarknaden varierar rätt kraftigt mellan de svenska länen. Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland står för den största minskningen av arbetslösheten, från redan låga nivåer, jämfört med förra året. En betydligt blygsammare nedgång ser man i Stockholm och Skåne.

Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, konstaterar att de regionala variationerna ökar. I både Stockholm och Skåne finns en stor privat tjänstesektor som hon menar är känsligare för förändrade konsumtionsmönster.

– Även hushållen är mer belånade och därmed mer känsliga för räntehöjningar. I de norra länen bidrar istället de stora industrisatsningarna till en stor brist på arbetskraft vilket trycker ner arbetslösheten, säger hon i ett pressmeddelande.

Bedömer att arbetslösheten börjar gå uppåt under andra halvan av 2023

Arbetsförmedlingens prognos är att arbetslöshetssiffrorna kommer att börja stiga under andra halvan av 2023, efter att ha legat på den lägsta nivån sedan våren 2009.

Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör, bekräftar denna bedömning och tillägger att det innebär att också långtidsarbetslösheten kommer öka. Enligt Mindhammar är utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet av största vikt för att man ska kunna stå sig i konkurrensen om jobben. Den absolut viktigaste faktorn för en varaktig etablering på arbetsmarknaden säger hon är en fullföljd gymnasieutbildning.