affärsklädda personer går uppför en trappaDen privata tjänstesektorn kommer att stå för den största jobbtillväxten de kommande två åren, enligt Arbetsförmedlingen. Foto: Waraporn Wattanakul/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetslösheten har stigit över hela landet det senaste året. Men skillnaden mellan länen är stor, enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för januari månad. I sitt pressmeddelande skriver Arbetsförmedlingen att de främsta skälen till ökningen är svagare jobbtillväxt, avmattad ekonomi och växande arbetskraft.

I slutet av januari var 380 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Det är en ökning med 30 000 personer från samma månad 2019, enligt verksamhetsstatistiken för januari i år och förra året.

För ett år sedan var 7 procent av arbetskraften i Sverige utan arbete. I år är siffran något högre, nämligen 7,4 procent.

Bred ökning av arbetslösheten 

Arbetslösheten har ökat stadigt det senaste halvåret. Framför allt beror detta på att jobbtillväxten är svagare och att ekonomin mattas av. Att arbetskraften fortsätter växa spelar också in.

Arbetsförmedlingens analyschef heter Annika Sundén. Hon menar att ökningen av arbetslösheten sker på bred front, det vill säga att den gäller både bland olika grupper av arbetslösa och i olika delar av landet.

Branscher och tillgång styr arbetslösheten i länen

I Uppsala län är arbetslösheten som lägst, nämligen 5,9 procent. Tre län har alla den högst uppmätta arbetslöshetssiffran på 10,2 procent: Blekinge, Gävleborg och Södermanland.

Enligt Annika Sundén verkar arbetslösheten variera beroende på vilken bredd av branscher som finns i länen. En annan sak som spelar in är vilken tillgång länen har till den arbetskraft som efterfrågas.

– Vi kan se att län med större branschbredd och en utvecklad tjänstesektor har lägre arbetslöshet än län med mer ensidig branschstruktur och traditionell industriprägel, säger Annika Sundén i Arbetsförmedlingens pressmeddelande.

Privat tjänstesektor ger flest jobb framöver

Arbetsförmedlingen har också tagit fram prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas under resten av året, och även under år 2021. Enligt denna prognos är det den privata tjänstesektorn som kommer att stå för större delen av jobbtillväxten framöver.